Profiel afdelingsbestuurder

Het provinciaal bestuur is de drijvende kracht van de afdeling. Veel van wat je doet is werk achter de schermen, maar onmisbaar voor het functioneren van de afdeling en het verbreden van onze beweging. Vaak ben je het eerste contact voor nieuwe leden, sympathisanten en geïnteresseerden en hen een warm welkom bieden binnen GroenLinks is een belangrijke taak.

Vacature 1: secretaris

Je hebt relevante (politieke)ervaring, en bent een organisatie en communicatie talent.

Je hebt enige affiniteit en ervaring met computer en digitale vergaderingen organiseren, of bent bereid deze competenties te ontwikkelen. Je vindt het leuk de spil te zijn op het gebied van communicatie, planning en organisatie van onder andere de vergaderingen binnen het bestuur en provincie. Ledengegevens zijn bij jou in veilige handen. Je hebt kennis van de GroenLinks Bestuur statuten en reglementen. En kan de geschiedenis van bestuurlijke besluiten met gemak terug vinden in ons archief. Je organiseert de maandelijkse (hybride)bestuursvergaderingen, en samen met het bestuurslid evenementen de twee jaarlijkse (digitale) ledenvergaderingen. Je zorgt hierbij dat er dan ruimte is voor gezelligheid, inspiratie en een warm welkom voor (nieuwe) leden en geïnteresseerden.

Je rol als secretaris

 • Je werkt nauw samen met de voorzitter bij het voorbereiden van bestuursvergaderingen.
 • Je houdt tijdens de vergadering overzicht van de op te volgen actiepunten en deelt deze na afloop met overige bestuursleden.
 • Je notuleert nauwkeurig de afgesproken besluiten tijdens de bestuursvergaderingen.
 • Twee keer per jaar bereidt je samen met bestuurslid Evenementen de (technische)organisatie voor van de ledenvergaderingen, vraagt indien gewenst de stemgerechtigde ledenlijst aan bij de landelijke ledenadministratie, en bent verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van ledengegevens.
 • Samen met bestuurslid Evenementen ben je verantwoordelijk voor de algemene verslaglegging van de twee jaarlijkse ledenvergaderingen.
 • Wijzigingen van de samenstelling in het bestuur of leden opzeggingen, geef je door aan de ledenadministratie.
 • Een keer per 5 weken stel je in samenwerking met de fractiemedewerker, en voorzitter de nieuwsbrief op en verstuur je deze per mail naar de leden.
 • Indien nodig schrijf je toffe korte inleidende teksten voor de nieuwsbrief. En denk je mee over hoe we de nieuwsbrief meer communicatief kunnen vormgeven.
 • Je bewaakt ons mailadres en communiceert namens het bestuur met interne/externe relaties. Indien nodig zet je de vragen door naar betreffende bestuursleden.

Van ieder bestuurslid vragen we dat die

 • Tijd, energie en enthousiasme heeft voor het versterken en verbreden van de Provinciale afdeling;
 • Meewerkt aan het werven en binden van vrijwilligers, sympathisanten en leden;
 • Betrouwbaar en integer is;
 • Verantwoordelijkheid draagt en de taken binnen de eigen portefeuille proactief vervult. Van elk bestuurslid verwachten we dat die actief meedenkt over het algemene beleid van de afdeling;
 • Gedreven is om nieuwe projecten te initiëren en te trekken;
 • Affiniteit heeft met GroenLinks en lid is of wil worden van de partij;
 • Een dagdeel per week tijd heeft voor de genoemde werkzaamheden, het bijwonen van de maandelijkse bestuursvergadering en GroenLinks-activiteiten om zo contact met leden, fractie en gedeputeerden te onderhouden.

Bij ons vind je een bijzonder enthousiast team dat

 • Zich samen met jou wil inzetten voor een inclusieve partij die strijdt voor een groene en eerlijke provincie Utrecht waar alle bewoners zich thuis voelen;
 • Oog heeft voor elkaar en voor jouw professionele ontwikkeling;
 • Jouw unieke persoonlijkheid waardeert;

Vacature 2: bestuurslid campagne

Verkiezingen winnen met de meest toffe campagnes van Nederland, dat is ons doel!

Als bestuurslid campagne ben je medeverantwoordelijk voor alle activiteiten rondom de provinciale campagne, denk je na over toffe campagnes op sociale media en zet je ideeën om in aansprekende acties. Hierbij werk je nauw samen met de campagneleider. Daarnaast ben je tijdens de gemeenteraadsverkiezingen het aanspreekpunt voor onze afdelingen, en bied je waar nodig ondersteuning. Samen met de secretaris ben je verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven. Je bent bereid deel te nemen aan trainingstrajecten van het Landelijk Bureau.

Je rol als bestuurslid campagne

 • Eindverantwoordelijk voor de campagne voor de Provinciale Staten
 • Aanstellen en aansturen campagneteam
 • Opstellen campagneplan i.s.m. afdelingsvoorzitter en lijsttrekker
 • Contactpersoon van de campagne voor het Landelijk Bureau

Van ieder bestuurslid vragen we dat die

 • Tijd, energie en enthousiasme heeft voor het versterken en verbreden van de provinciale afdeling;
 • Meewerkt aan het werven en binden van vrijwilligers, sympathisanten en leden;
 • Betrouwbaar en integer is;
 • Verantwoordelijkheid draagt en de taken binnen de eigen portefeuille proactief vervult. Van elk bestuurslid verwachten we dat die actief meedenkt over het algemene beleid van de afdeling;
 • Gedreven is om nieuwe projecten te initiëren en te trekken;
 • Affiniteit heeft met GroenLinks en lid is of wil worden van de partij;
 • Twee dagdelen per week tijd heeft voor de genoemde werkzaamheden, het bijwonen van de maandelijkse bestuursvergadering en GroenLinks-activiteiten om zo contact met leden, fractie en gedeputeerden te onderhouden.

Bij ons vind je een bijzonder enthousiast team dat

 • Zich samen met jou wil inzetten voor een inclusieve partij die strijdt voor een groene en eerlijke provincie Utrecht waar alle bewoners zich thuis voelen;
 • Oog heeft voor elkaar en voor jouw professionele ontwikkeling;
 • Jouw unieke/ludieke persoonlijkheid waardeert.

Vacature 3: bestuurslid algemeen

We hechten waarde aan een sterk netwerk binnen onze Provincie. En vinden het van belang om als partij kansen te creëren voor talenten die GroenLinks rijk is. Om onze team te versterken zijn we opzoek naar een Bestuurslid Algemeen met een sterke focus op netwerk opbouw en talentscout. Als bestuurslid Algemeen zoek je proactief naar talenten en betrek je ze erbij binnen verschillende lagen van de GroenLinks vereniging. Daarnaast werk je samen met andere bestuursleden waar mogelijk aan de uitvoering van diverse geplande acties.

Natuurlijk begin je niet bij nul: in het bestuur en bij afdelingen is al veel kennis aanwezig. Jouw rol is om alle kennis te bundelen en om te zetten in daden!

Je rol als bestuurslid algemeen

 • Algemene organisatorische ondersteuning binnen het team;
 • Talentscout;
 • Netwerk opbouw;

Van ieder bestuurslid vragen we dat die

 • Tijd, energie en enthousiasme heeft voor het versterken en verbreden van de Provinciale afdeling;
 • Meewerkt aan het werven en binden van vrijwilligers, sympathisanten en leden;
 • Betrouwbaar en integer is;
 • Verantwoordelijkheid draagt en de taken binnen de eigen portefeuille proactief vervult. Van elk bestuurslid verwachten we dat die actief meedenkt over het algemene beleid van de afdeling;
 • Gedreven is om nieuwe projecten te initiëren en te trekken;
 • Affiniteit heeft met GroenLinks en lid is of wil worden van de partij;
 • Twee dagdelen per week tijd heeft voor de genoemde werkzaamheden, het bijwonen van de maandelijkse bestuursvergadering en GroenLinks-activiteiten om zo contact met leden, fractie en gedeputeerden te onderhouden.

Bij ons vind je een bijzonder enthousiast team dat

 • Zich samen met jou wil inzetten voor een inclusieve partij die strijdt voor een groene en eerlijke provincie Utrecht waar alle bewoners zich thuis voelen;
 • Oog heeft voor elkaar en voor jouw professionele ontwikkeling;
 • Jouw unieke/ludieke persoonlijkheid waardeert.

Procedure

Kandidaten wordt gevraagd motivatie en geschiktheid toe te lichten met een korte brief en cv. Reacties kunnen tot en met 28 januari 2022 gestuurd worden naar bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl.

Reacties worden vertrouwelijk behandeld. Na een gesprek met (een deel van) het bestuur vernemen kandidaten of zij kunnen rekenen op een aanbeveling, desgewenst kunnen zij zich terugtrekken. Op de ledenvergadering krijgen alle kandidaten de gelegenheid zich voor te stellen, waarna de leden beslissen via schriftelijke stemming.

Wil je meer informatie over deze functie of de procedure? Neem dan contact op met de voorzitter, Melody Deldjou Fard (voorzitter@groenlinksprovincieutrecht.nl).