StayOkay Soest
StayOkay Soest

Training voor kandidatecommissies

Afgelopen 27 mei vond de eerste training voor kandidatencommissies plaats in Soest. Deze training werd speciaal georganiseerd voor de kleinere afdelingen in onze provincie. Aangezien dit de eerste training was en er nog een dergelijke training georganiseerd kan worden leek het ons leuk om een korte impressie te geven van een dergelijke training, zodat we bij de volgende training na de zomervakantie mogelijk (nog) meer leden van kandidatencommissies van afdelingen in de provincie Utrecht mogen ontvangen.

De eerste training voor leden van kandidatencommissies vond plaats op de sfeervolle locatie van StayOkay Soest onder de inspirerende leiding van een trainer van de GroenLinks Academie. De dag begon rond 9.30 uur en was rond 16.30 uur klaar.

Een inleidende video boodschap van Wijnand Duyvendak onderstreepte het doel van de training. Hij stond stil bij de ambitie van GroenLinks om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen minimaal te verdubbelen. De recente historische verkiezingswinst van GroenLinks met 14 zetels voor de Tweede Kamerverkiezingen onderbouwt het feit dat er kansen liggen. Dit impliceert dat het GroenLinks kader verantwoordelijk is voor integriteit, kwaliteit en een intensievere inzet, voor het bereiken van dit grotere project. GroenLinks zal vanuit meer gemeenten, meer locaties en op meer onderwerpen actief zijn en inhoudelijk sterker moeten worden. Voor de kandidatencommissies is een belangrijke rol weggelegd om in ruime kring goede kandidaten te werven. Doel is om de allerbeste kandidaat raadsleden te selecteren, vanuit een oriëntatie op de volgende kernkwaliteiten:

  • teamspelers die van samenwerking houden en flexibel kunnen zijn;
  • mensen die gedijen in situaties van oppositie voeren en besturen;
  • mensen die diversiteit omarmen, wat vooral nodig is voor een bredere herkenbaarheid.

Mooie kandidatenlijsten voor een geweldige verkiezing, een mooi uitgangspunt, aldus Wijnand Duyvendak.

Alle onderwerpen die gedurende de dag werden behandeld, richtten zich op het verbeteren van de selectie van kandidaat GroenLinks-raadsleden. Onder andere een gesprekstechniek gericht op scherp doorvragen en een gesprekshandleiding Integriteit. Er werd geoefend aan de hand van cases en er was voldoende ruimte voor inbreng vanuit eigen ervaringen.

Een aantal testen, waaronder de Politieke stijlentest, die vooraf als huiswerk moest worden ingevuld, werd uitvoerig besproken. Onder meer op bruikbaarheid voor de onderbouwing van de selectieverslagen, richting individuele kandidaten en hun presentatie tijdens een eventuele Algemene Leden Vergadering van de betreffende afdeling.

Na afloop werd aanvullend materiaal toegestuurd om het kandidatencommissie werk in de praktijk mogelijk nog verder aan te scherpen.

Heb je vragen? Het bestuur beantwoord graag vragen over de te plannen training in augustus of september. Mocht je geïnteresseerd zijn in deze training en op de hoogte gehouden willen worden, dan is het mogelijk om je daar nu alvast voor aan te melden! Dat kan via een mail naar: bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl

Namens het GLPU-bestuur,

Rieke Koning
Margot Klute