Statenfractie GroenLinks wil betere oplossing Noordelijke Randweg Utrecht

De inwoners van het Utrechtse Overvecht hebben al jarenlang last van ongezonde lucht en geluidshinder door de Noordelijke Randweg van Utrecht (NRU). Vooral de drie rotondes geven veel overlast en verkeersproblemen. Om dit aan te pakken zullen de rotondes worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. In het huidige plan gaat de NRU straks onder één van de drie rotondes door en komt er bij de andere twee een fly-over. De GroenLinks-fractie in de provincie Utrecht wil graag dat alle drie de rotondes verdiept worden en heeft dit daarom aangekaart bij de gedeputeerde.

De drukke NRU is al jarenlang een probleem in het Utrechtse wegennet. De drie rotondes geven veel geluidshinder, ongezonde lucht, verkeersproblemen en overlast, vooral in het ernaast gelegen Overvecht.

Om dit op te lossen hebben de gemeente, de provincie en het Rijk afgesproken om de drie rotondes te vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Het beschikbare budget is echter onvoldoende om alle drie de rotondes verdiept aan te leggen. Bij twee rotondes zijn daarom nu fly-overs gepland. Omwonenden zijn echter bang dat hiermee de geluidshinder niet vermindert en bovendien zien ze de ca. 6 meter hoge fly-overs, zo dicht bij de woonwijk, niet zitten. Zo betoogde Jan Zonneveld (bewoner van Overvecht) in het AD Utrechts Nieuwsblad van 14 januari dat de overlast zal toenemen en de betonnen fly-overs het uitzicht op het polderlandschap zullen ontnemen.

Laat Overvecht niet stikken

De GroenLinks Statenfractie deelt de zorgen over de fly-overs en heeft gedeputeerde Verbeek-Nijhof hier vragen over gesteld.

GroenLinks Statenlid en kandidaat Kamerlid Huib van Essen: “We hebben gevraagd de zorgen van de inwoners serieus te nemen en samen met gemeente en minister te onderzoeken of er toch niet een betere oplossing mogelijk is.”

De gedeputeerde reageerde afhoudend. Ze gaf aan dat de provincie voor de financiële bijdrage aan de reconstructie als voorwaarde heeft gesteld dat de leefbaarheid er niet op achteruit mag gaan. De leefbaarheidseffecten van het huidige plan worden nog in beeld gebracht.

Lat hoger leggen

Van Essen: “Ik vind dat we de lat echt hoger moeten leggen. We hebben nú de kans om de leefbaarheid te verbeteren. Natuurlijk willen we als GroenLinks fietsen en openbaar vervoer stimuleren, maar daar alléén is Overvecht onvoldoende mee geholpen. De verdiepte kruisingen kosten meer, maar we krijgen er ook een gezonder en mooier Utrecht voor terug. We gaan komende maanden proberen hier steun voor te verwerven, niet alleen in de provincie maar ook bij de gemeente en in de Tweede Kamer.”