Snel en veilig naar haltes en stations

Voor een aantrekkelijk openbaar vervoer is het van belang dat reizigers vlot en comfortabel van deur tot deur kunnen reizen, op een tijdstip dat het hun uitkomt. Hiervoor is het nodig dat de haltes goed en veilig te bereiken zijn, naast natuurlijk snelle verbindingen en korte wachttijden. Daarom wil GroenLinks dat het college onderzoekt hoe voor verschillende groepen OV-reizigers een passend, veilig en aantrekkelijk vervoersaanbod van en naar haltes eruit kan zien en een voorstel doet om dat te realiseren.

Snellere verbindingen, maar minder haltes

De provincie Utrecht heeft er afgelopen jaren voor gekozen om de frequenties en reissnelheden van het openbaar busvervoer te verhogen, waardoor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer verbeterd is. Sommige veranderingen in de buslijnen in de provincie, leidden de afgelopen jaren soms echter ook tot veel discussie. Het voordeel van een hogere frequentie en snellere verbindingen, waar grote groepen reizigers van profiteren, wordt voor andere reizigers overschaduwd door het verdwijnen van een halte dichtbij.

Statenlid Huib van Essen: “Door kortere reistijden en hogere frequenties wordt het openbaar vervoer een aantrekkelijker en een beter alternatief voor de auto. Daar hoort dan wel bij dat alle OV-reizigers vlot en veilig bij een station of bushalte kunnen komen. Voor sommige groepen reizigers is dat nu niet of onvoldoende het geval. Daar is in onze ogen nog te weinig aandacht voor geweest. Met onze motie vragen we om deze problematiek goed te onderzoeken en met oplossingen te komen.”

Het is daarbij de moeite waard om over provinciegrenzen heen te kijken. Ook in andere provincies wordt de grote, trage, vaak bijna lege bus die ieder dorp aan doet namelijk steeds vaker vervangen door een combinatie van enkele snelle, hoogfrequente lijnen en vele nieuwe vervoersvormen zoals vervoer op afroep, treintaxi-achtige initiatieven, lokale vervoersinitiatieven zoals de buurtbus of deelsystemen als Uber of Snappcar. Ook de fiets en (deel)auto speelt vaak een rol in het vervoer van en naar de OV-halte of het station.

Verschillende reizigersgroepen hebben verschillende behoeften en mogelijkheden

De motie vraagt om goed te kijken naar de mogelijkheden voor en wensen van verschillende groepen reizigers, zoals scholieren, studenten, forenzen of ouderen. Voor scholieren of studenten kunnen veilige en goed verlichte fiets of looproutes naar haltes en stations met goede, overdekte stallingen vaak al veel verbeteren. Voor mensen die niet kunnen fietsen en niet ver kunnen lopen zijn andere oplossingen nodig.

Durf te zoeken naar innovatieve of onorthodoxe oplossingen

Huib van Essen: “We moeten verder durven kijken dan het traditionele aanbod. Waarom zou het WMO- of leerlingenvervoer niet ook voor andere reizigers kunnen worden ingezet? En wellicht is er zelfs iets te organiseren met de vele bestelbusjes van bezorgbedrijven die dagelijks door onze woonwijken rijden. Het is zeker geen ‘one size fits all’ waar we naar op zoek zijn. Vervoerders komen zelf ook met nieuwe initiatieven als ze daar tenminste voldoende toe worden uitgedaagd. En behalve het vervoer zelf kunnen ook betere informatievoorziening en makkelijke en veilige betaalmogelijkheden helpen om mensen vlot en veilig van deur tot deur te laten reizen.”

Ondanks dat VVD, CDA, PVV en SP tegenstemden, haalde de motie, die mede werd ingediend door PvdA en 50PLUS, een meerderheid. De uitkomsten van het onderzoek en het voorstel worden uiterlijk in oktober 2018 verwacht.