GroenLinks Provincie Utrecht is al sinds 2011 vertegenwoordigd in Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. We willen dat na de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 20 maart 2019 graag voortzetten, want wij vinden dat de provincie Utrecht beter af is met GroenLinks in de coalitie.

Een selectiecommissie is op zoek naar geschikte kandidaat-gedeputeerden.

De selectiecommissie zal op basis van gesprekken een shortlist met een advies en motivatie opstellen van een aantal kandidaten met een stevige staat van dienst in bijvoorbeeld bestuur of politiek. Het spreekt voor zich dat de commissie breed gaat scouten, maar dat er slechts enkelen op de shortlist zullen komen. Deze lijst en het advies worden ter beschikking gesteld aan de nieuwe Statenfractie.

De nieuwe fractie zal na de verkiezingen de onderhandelingen in gaan voor een nieuwe coalitieperiode. Besluit GroenLinks tot deelname aan een coalitie, dan is het uiteindelijk aan de fractie om de gedeputeerde die haar vertrouwen heeft, voor te dragen aan de coalitiegenoten en vervolgens aan de Provinciale Staten.

Het profiel voor de gedeputeerde voor GroenLinks in de provincie Utrecht kunt u hieronder bekijken.

Geïnteresseerden wordt verzocht om uiterlijk 8 februari 23:59 uur een motivatiebrief met CV te sturen naar mailadres kandidaten@groenlinksprovincieutrecht.nl.

Voor informatie en vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de selectiecommissie Pauline Goedvolk, telefoon 06 53993724.

Kandidaten blijven uiteraard anoniem. Over aanvullende wensen kunnen afspraken worden gemaakt.

Selectiecommissie GroenLinks Provincie Utrecht:

  • Pauline Goedvolk (voorzitter selectiecommissie)
  • Marijke de Jong (kandidaat-Statenlid GroenLinks)
  • Cees van Eijk (wethouder GroenLinks Amersfoort)
  • Joep Naber (voorzitter bestuur GroenLinks Provincie Utrecht).