Statenlid Nelleke Groen: “GroenLinks is een partij van constructieve samenwerking, over landsgrenzen heen. Onze provincie, ons land, wij zijn een onderdeel van deze samenwerking. GroenLinks is dan ook blij dat de provincie deze connectie vorm en inhoud geeft met de nieuwe Europastrategie!”

Europastrategie

De nieuwe Europastrategie van de provincie zet in op drie prioriteiten: een gezonde stedelijke leefomgeving, multimodale en slimme mobiliteit en de energietransitie. Daarnaast zijn er ook nog drie aandachtsgebieden: digitalisering, (circulaire) economie en plattelandsontwikkeling. Voor deze zes thema’s richt de provincie zich op financiering, regelgeving en kennisuitwisseling. Door deze inzet voor vier jaar vast te leggen, hoopt de provincie effectiever te kunnen lobbyen in Europa.

Digitalisering en brede welvaart

GroenLinks heeft bij de behandeling van de Europastrategie extra aandacht gevraagd voor het onderwerp digitalisering. Digitalisering is namelijk een erg breed begrip dat nu al op vele beleidsterreinen speelt, maar waarvan de we de daadwerkelijke invloed nog maar net beginnen te merken. Ook de Europese Commissie heeft in haar programma “A Europe fit for the digital age” moeite om goed te concretiseren hoe technologische ontwikkeling waarde aan ons leven blijft toevoegen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat digitalisering gekoppeld wordt aan de rechten en vrijheden die het fundament zijn van Europese samenwerking. GroenLinks heeft het college van Gedeputeerde Staten dan ook gevraagd om daar werk van te maken, zodat technologie bijdraagt aan zowel brede welvaart als bescherming van de rechten van inwoners. Het college gaat heeft hierop geantwoord dit onderwerp op de agenda te zetten voor een informatiesessie digitalisering.

Nelleke Groen: “Op de Europese agenda hoort een inclusieve digitale transitie en het is nodig om maatschappelijke en ethische kwesties op dit vlak op de beleidsagenda te zetten. Digitalisering in het dagelijks leven van de inwoners van de provincie Utrecht moet namelijk waarde toevoegen en daar geen afbreuk aan doen.”