Samen met boeren werken aan oplossing van de stikstofcrisis

Vandaag protesteren boeren door heel het land bij de verschillende provinciehuizen. Ze zijn het niet eens met de stappen die gezet moeten worden om de stikstofcrisis op te lossen en onze natuur te beschermen.

Statenlid Marjolein van Elteren: “GroenLinks begrijpt de boosheid om de ontstane situatie als gevolg van jarenlang verkeerd beleid op nationaal niveau. Een situatie die niet had moeten ontstaan, maar nu is zoals deze is. We willen samen met boeren werken aan een eerlijke oplossing, waarvan het uitkopen van boeren rond Natura 2000 gebieden een onderdeel zal moeten zijn.”

Stikstofcrisis

De stikstofcrisis ontstond na een uitspraak van de Raad van State. In deze uitspraak werd het systeem waarmee tot dan toe stikstofrechten werden toegekend, het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS), onderuitgehaald. Het uitgangspunt van het PAS was enerzijds het weerbaarder maken van kwetsbare Natura 2000 gebieden, bijvoorbeeld door stikstofrijke grond uit deze natuurgebieden weg te graven. En anderzijds de uitstoot van stikstof te verminderen door zogeheten ‘bronmaatregelen’, zoals nieuwe stallen. Dit bood vervolgens ruimte aan onder meer agrariërs om meer dieren te kunnen houden.

De Raad van State oordeelde dat deze manier van vergunningverlening niet kan, omdat niet is aangetoond dat de maatregelen als het weerbaarder maken van de natuur en het bouwen van nieuwe stallen voor voldoende reductie van stikstof zal zorgen. Met de vergunningverlening werd vooruitgelopen op effecten die niet zeker zijn en daarmee schadelijk kunnen zijn voor de natuur. Daarom moeten maatregelen nu eerst genomen worden, alvorens uitbreiding mogelijk is. 

Een eerlijke oplossing

Agrariërs zijn boos over de ontstane situatie en de maatregelen die worden voorgesteld, zoals de inkrimping van de veehouderij. Dit zijn echter wel maatregelen die nodig zijn. Jarenlang is hen door de nationale overheid namelijk te veel ruimte geboden om verder uit te kunnen breiden en meer te produceren voor de wereldmarkt, terwijl iedereen eigenlijk wist dat dit voor problemen zou gaan zorgen. Een probleem dat de overheid dan ook zelf veroorzaakt heeft en waar de overheid nu de maatregelen voor moet nemen. Want nu betalen de natuur en biodiversiteit de prijs.

Marjolein van Elteren: “De noodzaak om de veestapel in te krimpen is pijnlijk voor de individuele agrariërs, maar wel het eerlijke verhaal. Het zal nodig zijn om agrariërs uit te kopen, onder meer langs kwetsbare Natura 2000 gebieden, zodat daar bufferzones kunnen ontstaan. Dit moet wel gebeuren voor een eerlijke prijs en daarvoor moet het Rijk wat GroenLinks betreft de buidel trekken. Ook moet waar mogelijk de maximumsnelheid op wegen omlaag. Alleen zo kunnen we de stikstofcrisis oplossen.”