Statenlid Nelleke Groen: “Corona laat zien hoe groot de behoefte is aan toegankelijke en drempelloze recreatie. GroenLinks is blij dat de gedeputeerde op dit onderwerp het gesprek aangaat met partijen om tot een programma recreatie en toerisme te komen. We kijken uit naar de resultaten van die gesprekken!”

Kader governance opzet Recreatieschappen

In het ‘Kader governance recreatieschappen’ worden een aantal uitgangspunten geformuleerd. Zo houdt recreatie zich niet aan de gemeentegrenzen en daarom wordt er vooral vanuit de inwoner en recreant gekeken. En dat samen met zoveel mogelijk partners zoals gemeenten en partijen als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Utrechts Landschap en particuliere grondeigenaren. Die samenwerking zet in op het goed beheer en onderhoud van gebieden en paden, en voldoende toegankelijkheid voor inwoners.

Recreatie in balans met de natuur

Wat GroenLinks in de kaders miste is dat de balans tussen enerzijds toegankelijkheid en anderzijds het beschermen van kwetsbare natuur. Natuur is niet gebaat bij overmatige recreatie. Er moet dan ook altijd een zorgvuldige afweging plaatsvinden. Om dat in de kaders expliciet op te nemen diende GroenLinks een amendement in samen met ChristenUnie, CDA en VVD. Dat amendement werd aangenomen.

Nelleke Groen: “Voldoende recreatieruimte is belangrijk, maar het mag niet zo zijn dat het ten koste gaat van kwetsbare natuurgebieden en de biodiversiteit. Daar moet altijd een goede balans in gevonden worden.”