Provincie wil Noordelijke Randweg Utrecht niet boven maar onder de grond

Dankzij een aangenomen motie in Provinciale Staten sluit de provincie Utrecht zich aan bij de wens van de gemeente Utrecht om de drie rotondes op de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) te vervangen door drie verdiepte ongelijkvloerse kruisingen. De provincie zal hier samen met de gemeente Utrecht aandacht voor vragen bij de landelijke politiek.

Statenlid Huib van Essen: “De NRU geeft al jaren overlast voor inwoners van het Utrechtse Overvecht. Vooral de rotondes zorgen voor geluidshinder, luchtvervuiling en verkeersproblemen. Door deze rotondes te vervangen door drie verdiepte ongelijkvloerse kruisingen wordt de leefbaarheid aanzienlijk verbeterd en wordt ook de impact op het landschap aanzienlijk verminderd.”  

Overlast voor inwoners

Om de overlast van de drie rotondes op de Noordelijke Randweg Utrecht te verminderen worden deze, volgens de huidige plannen, vervangen door drie ongelijkvloerse kruisingen. Daarvan wordt er één verdiept aangelegd en krijgen de andere twee een fly-over. GroenLinks is net als de gemeente Utrecht van mening dat twee fly-overs vlak naast Overvecht zeer onwenselijk zijn. Ze lossen de geluidsoverlast onvoldoende op en zijn bovendien een enorme inbreuk op de omgeving. De inwoners van Overvecht verdienen beter. Het verdiept aanleggen van alle drie de kruisingen is echter een stuk duurder en daarvoor is dan ook extra geld van onder meer het Rijk nodig.  

Huib van Essen: “Als we een écht goede oplossing willen, dan moeten de drie kruisingen verdiept aangelegd worden. De keuze die we nu maken bepaalt de leefbaarheid en het uiterlijk van de omgeving voor de komende tientallen jaren. GroenLinks maakt zich hard voor een oplossing waar ook de inwoners van Overvecht echt mee geholpen zijn.”

Aangenomen motie

Op 13 maart werd een motie aangenomen in Provinciale Staten waarbij het college van Gedeputeerde Staten werd opgedragen om aan te sluiten bij de inzet van de gemeente Utrecht om alle drie de ongelijkvloerse kruisingen verdiept aan te leggen en hiervoor aandacht te vragen bij de landelijke politiek. Alleen VVD, CDA, SGP en 50PLUS stemden tegen.

Huib van Essen: “Door samen op te trekken met de gemeente is een goede oplossing voor de NRU weer een stap dichterbij. Ik hoop dat het Rijk uiteindelijk bereid zal zijn om extra geld beschikbaar te stellen voor een mooiere en vooral gezondere Noordelijke Randweg Utrecht.”