Gasveld onder wijk Molenvliet in Woerden
Gasveld onder wijk Molenvliet in Woerden

Provincie Utrecht zegt NEE tegen gaswinning bij Woerden

Op maandag 3 juli hebben de Provinciale Staten van Utrecht een niet mis te verstaan signaal afgegeven tegen de plannen voor gaswinning bij Woerden. In een mede door GroenLinks ingediende motie noemen de Staten de voorgenomen gaswinning zeer onwenselijk. Ook roepen ze het college van Gedeputeerde Staten op om samen met gemeenten en de provincie Zuid-Holland bij de minister te pleiten tegen iedere vorm van gaswinning onder bewoond gebied en geen vergunning voor gaswinning bij Woerden af te geven.

Statenlid Huib van Essen: “Boren naar nieuwe gasvoorraden is niet meer van deze tijd. De situatie in Groningen laat ons zien welke ernstige en verstrekkende gevolgen gaswinning onder bewoond gebied kan hebben. Bovendien staat het haaks op de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar gezonde en duurzame energie. We willen de komende 10 - 20 jaar juist helemaal van het gas af.”

Plannen voor gaswinning in Woerden

Het Canadese bedrijf Vermilion heeft plannen om gas te gaan winnen vanuit het Zuid-Hollandse Papekop, slechts 700 meter van de Woerdense wijk Molenvliet. Omwonenden en milieuorganisaties zijn hier zeer bezorgd over omdat het gasveld zich uitstrekt tot onder hun woningen. De gemeente of provincie kunnen deze plannen zelf niet tegenhouden omdat de bevoegdheid hiervoor ligt bij de minister, maar zij zitten wel met de minister om tafel en kunnen zich hier dan tegen uitspreken.

Duidelijk signaal vanuit Zuid-Holland en Utrecht

Onlangs namen de Provinciale Staten van Zuid-Holland een motie aan waarin zij zich uitspreken tegen de plannen. Ook Woerden en veel omliggende gemeenten namen er duidelijk stelling tegen. Al in april had de Utrechtse GroenLinks gedeputeerde Pennarts gezegd dat de provincie Utrecht de plannen niet ziet zitten. De weerstand in de regio is nu nog eens extra benadrukt in de motie waarin ook de Provinciale Staten van Utrecht zich heel expliciet uitspreken tegen deze plannen.

Strijd tegen gaswinning bij Woerden gaat door

Gedeputeerde Pennarts verwelkomde deze extra steun in de rug en zei toe de strijd tegen de gaswinning bij Woerden voort te zetten. De motie werd met zeer brede steun aangenomen, alleen de VVD en PVV stemden tegen.