De provincie Utrecht gaat gemeenten ondersteunen bij het ontwikkelen van een aanpak om woningen en andere gebouwen wijk voor wijk van het gas te krijgen. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie van GroenLinks, D66, CDA, PvdA en de ChristenUnie.

Statenlid Huib van Essen: “We moeten allemaal van het gas af. Gemeenten moeten hier een belangrijke rol in spelen. Bij met name kleinere gemeenten is hiervoor echter vaak onvoldoende menskracht en expertise aanwezig. We zijn dan ook blij dat de motie is aangenomen en we gemeenten hiermee gaan ondersteunen!”

Energietransitie

De provincie heeft tot doel gesteld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Een belangrijk onderdeel van deze ambitie is het einde van het gasgebruik. Om er voor te zorgen dat dat in 2040 het geval is, moeten gemeenten nu al van start. Dat betekent dat voor wijken waarin het gasnet aan vervanging toe is, plannen moeten worden gemaakt om te zorgen dat deze wijken op tijd van het gas af zijn. Voor veel middelgrote en kleine gemeenten is dit echter een grote uitdaging, waarbij ze hulp nodig hebben.

Ondersteuning gemeenten

Om gemeenten te ondersteunen bij het van het gas af krijgen van de bebouwde omgeving heeft GroenLinks een motie voorbereid die samen met D66, CDA, PvdA en de ChristenUnie is ingediend. Deze motie vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een aanpak om de gebouwde omgeving wijk voor wijk van het gas te krijgen en hiervoor bij de begroting voor 2019 een voorstel voor te leggen aan Provinciale Staten. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen, alleen de SP, PVV en SGP stemden tegen.