Statenlid Jeroen Bart: “Ik ben de politiek ingegaan omdat ik de hoop heb dat politiek gaat om het oplossen van grote problemen. Klimaatverandering wacht niet op ons, dus kunnen wij ook niet langer wachten. Dat betekent dat we ook windenergie op zullen moeten wekken in de provincie Utrecht. Als gemeenten daar onvoldoende locaties voor aandragen, moet de provincie de regie nemen!”

RES-doelen

In de Regionale Energiestrategieën (RES) zijn afspraken gemaakt over de opwek van schone energie op land in 2030. In de provincie Utrecht zijn er drie RES-regio’s, namelijk U16, Regio Amersfoort en Foodvalley. De gemeenten in deze regio’s hebben zich gecommitteerd aan de opwek van in totaal 2,4 TWh aan energie op land, op een manier die haalbaar en betaalbaar is. Daarmee dragen de regio’s bij aan doelstellingen uit het landelijke klimaatakkoord. Naast de RES-doelen zetten de provincie en gemeenten ook in op energiebesparing, duurzame warmte en energieopwek op dak, met als uiteindelijk doel een klimaatneutrale provincie.

Tijd voor actie

De opwek van 2,4 TWh dreigt echter niet gehaald te worden, zo blijkt uit de tussenbalans RES. Sterker nog, op dit moment koersen we af op nog niet de helft daarvan, waarbij met name opwek met wind niet van de grond komt. Als we de doelen voor 2030 willen halen, is het dan ook tijd voor actie. Er moeten zowel windmolens als zonnevelden gerealiseerd worden. Vooral de plannen voor windenergie blijven uit, dat terwijl die belangrijk zijn voor de balans op het energienet, zo stellen ook de netbeheerders. Als de zon niet schijnt, waait het immers vaak en andersom. Daarbij is het snel meer opwekken van schone energie niet alleen belangrijk voor het klimaat, maar ook voor het onafhankelijk worden van fossiele energie uit landen zoals Rusland.

GroenLinks heeft dan ook ingestemd met het voorstel om gemeenten tot 1 december de tijd te geven om locaties aan te wijzen voor de opwek van windenergie. Het liefst wil GroenLinks dat gemeenten zelf aan het stuur blijven zitten en dat de provincie gemeenten helpt bij het realiseren van energieprojecten en bij het realiseren van zoveel mogelijk lokaal eigendom. Maar als blijkt dat er te weinig locaties worden aangewezen, gaat de provincie dat doen. Na de Provinciale Statenverkiezingen zal dan besloten worden waar windmolens komen.

Lokaal eigendom en iedereen doet mee

Om lokaal eigendom te stimuleren heeft GroenLinks een aantal voorstellen mede ingediend. Dat ging om een voorstel om te streven naar zoveel mogelijk lokaal eigendom, een voorstel om ook lagere inkomensgroepen te laten profiteren van lokale energieopwek en als provincie de mogelijkheden te onderzoeken voor energieopwek door de provincie Utrecht zelf. Daarmee kan gegarandeerd worden dat opbrengsten maximaal lokaal terecht komen.

Jeroen Bart: “Geen enkele oplossing is perfect en geen enkele oplossing heeft 100% draagvlak. Voor welk probleem dan ook. Wat nodig is, is durf en visie. Om ergens voor te gaan staan. Waarbij we ook alles op alles moeten zetten om ervoor te zorgen dat opbrengsten uit duurzame opwek, ook echt terecht komen bij onze inwoners. Dat is waar GroenLinks voor kiest!”