Fietsers

Provincie streeft naar verdubbeling fietsgebruik in 2028

Fietsen is gezond en goed voor frisse lucht in onze provincie. De provincie Utrecht wil daarom dat er flink meer wordt gefietst. Het doel voor 2028 is om twee keer zoveel woon-werkfietsers te hebben als in 2011. Dat betekent dat in 2028 tenminste 53% van de mensen op de fiets naar het werk gaat. Dankzij een amendement van GroenLinks, dat op brede steun kon rekenen in de Staten, is er nu een duidelijke en goed meetbare indicator opgenomen in de begroting om de voortgang hierop bij te kunnen houden.

Statenlid Huib van Essen: “Met deze indicator kunnen we goed de voortgang meten ten aanzien van het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer. Daarnaast is er met dit amendement ook een tweede indicator toegevoegd die bijhoudt hoeveel procent van alle hoofdfietsroutes op het gewenste kwaliteitsniveau zijn. Dit betekent voldoende breed, comfortabel en snel, door weinig omwegen en korte wachttijden bij verkeerslichten. In 2028 moet 90% van ons netwerk op orde zijn.”

Ambitieuze doelstellingen

De provinciale doelstellingen zijn ambitieus: een verdubbeling van het fietsgebruik in het woon-werkverkeer in 2028 ten opzichte van 2011. Dat betekent dat veel mensen de fiets moeten gaan kiezen in plaats van bijvoorbeeld de auto. Daarom gaat de provincie onder meer de fietspaden en voorzieningen voor fietsers flink verbeteren, zodat het aantrekkelijk wordt om de auto te laten staan en op de fiets te stappen naar het werk. Ook de komst van de elektrische fiets zorgt dat steeds meer mensen de fiets pakken, ook voor de wat langere afstanden. Daarmee wordt de lucht in onze provincie schoner en dragen we bij aan het halen van de klimaatdoelen. Bovendien: fietsen is gezond!

Voortgang in de gaten houden

De doelstellingen moeten in 2028 gehaald worden, maar daarvoor is het wel belangrijk om tussentijds de voortgang te kunnen volgen. Met het door GroenLinks ingediende amendement is dat nu duidelijk en kan goed in de gaten gehouden worden hoe het met de voortgang staat en of er bijvoorbeeld extra maatregelen genomen moeten worden. De motie werd breed gesteund, alleen het CDA en de PVV stemden tegen.

Huib van Essen: “GroenLinks zet vol in op het gebruik van schonere vormen van vervoer zoals de fiets en het openbaar vervoer. Daarmee creëren we een gezondere leefomgeving en dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.”