Utrecht staat op het gebied van vervoer voor grote uitdagingen. De bevolking groeit en tegelijkertijd willen we nu en in de toekomst een gezonde, schone en veilige leefomgeving. Dit kan alleen als schone en gezonde mobiliteit in de vorm van fiets en openbaar vervoer aantrekkelijker wordt. Bij de behandeling van het mobiliteitsprogramma zijn hiervoor verschillende voorstellen van GroenLinks aangenomen. Hierdoor neemt de provincie vanaf nu het voortouw om het regionale fietsnetwerk op orde te brengen en het fietsgebruik stimuleren. Ook gaat de provincie een samenwerkingsagenda opstellen om de transitie naar klimaatneutraal vervoer te versnellen.

Statenlid Huib van Essen: “In het mobiliteitsprogramma staan de ambities en belangrijkste plannen voor de komend 4 jaar op het gebied van verkeer. We zijn blij met de ambities die we als provincie hebben, maar het moet duidelijker en concreter worden hoe we die ook echt gaan bereiken. GroenLinks diende hiervoor drie amendementen en een motie in die allemaal met een grote meerderheid werden aangenomen.”

Vooruit met de fiets!

De provincie Utrecht heeft de ambitie om het fietsgebruik in het woon-werk verkeer te verdubbelen en daarnaast de kwaliteit van het regionale fietsnetwerk op orde te brengen en snelfietsroutes te realiseren.

Huib van Essen: “We zijn blij met de ambities, maar de snelheid en voortvarendheid waarmee de plannen worden uitgevoerd moet echt omhoog. Ook moet duidelijker worden hoe we onze ambities waar kunnen maken. We hebben daarom een motie ingediend die vraagt om in beeld te brengen wat er nodig is om het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer te verdubbelen. Behalve het verbeteren van het regionale fietsnetwerk gaat het bijvoorbeeld ook om het samen met werkgevers stimuleren van fietsgebruik in het woon-werkverkeer.”

De motie vraagt ook om de knelpunten en ontbrekende schakels in het regionale fietsnetwerk in kaart te brengen, te bepalen welke de grootste prioriteit verdienen en de regie te nemen in het samen met gemeenten oplossen daarvan. De motie die door GroenLinks mede namens D66, PvdA en de ChristenUnie werd ingediend, werd bijna unaniem aangenomen; alleen de PVV stemde tegen.

Samen aan de slag voor het klimaat

Door een eerder door GroenLinks ingediende motie staat er in het nieuwe Mobiliteitsprogramma voor het eerst een paragraaf over klimaat. Hierin staat onder meer dat de provincie binnen 10 jaar het openbaar vervoer helemaal emissievrij wil maken. Komend jaar al worden er 60 dieselbussen vervangen door elektrische bussen. Ook worden er bij aanbesteding van infrastructuurprojecten eisen gesteld om de duurzaamheid te verbeteren.

GroenLinks diende bij het nieuwe mobiliteitsprogramma een amendement in om de klimaatplannen nog verder te versterken.

Huib van Essen: ”Klimaatverandering verdient de hoogste prioriteit. Door ons amendement gaat de provincie een samenwerkingsagenda opstellen voor het klimaatbeleid voor verkeer. Zo kan de provincie er samen met de gemeentes voor zorgen dat het netwerk van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s en fietsen snel wordt uitgebreid maar ook dat op andere manieren energiezuinig en emissievrij vervoer wordt gestimuleerd. Dit is een grote stap voorwaarts!”