De provincie gaat fors investeren in het OV-knooppunt Nieuwegein City. De tramhalte komt dichter bij de winkels en toekomstige woningen en wordt beter toegankelijk. Ook komt er een nieuw busstation dat ook geschikt is voor langere bussen. Daarmee is het OV-knooppunt klaar voor de schaalsprong in het openbaar vervoer.  

Statenlid Huib van Essen: “Met dit project investeren we als provincie in een verdere verbetering van het OV. Het OV-knooppunt Nieuwegein City is nu al een belangrijke schakel en zal met de komst van onder meer de Uithoflijn alleen maar belangrijker worden!”

OV-knooppunt Nieuwegein City

De huidige halte kende een aantal tekortkomingen. Zo heeft de halte een gedateerde en rommelige uitstraling. Daarnaast zijn er geen duidelijke loop- en fietsroutes naar de halte en ligt de halte in een flauwe bocht waardoor de perrons niet goed aansluiten op de tramvloer. Het busstation heeft verder te weinig capaciteit om de te verwachte groei in het openbaar vervoer op te vangen. Zo is er op dit moment bijvoorbeeld geen ruimte voor lange bussen. Door de halte zo’n 100 meter te verplaatsen kunnen deze problemen opgelost worden, daarnaast komt de halte zo dichter bij de winkels en (toekomstige) woningen te liggen.

Zonnepanelen op busstation

Bij het Statenvoorstel werd ook een amendement ingediend om voor een deel van de bijdrage van de provincie als voorwaarde te stellen dat de overkapping van het nieuwe busstation wordt bedekt met zonnepanelen. GroenLinks heeft dit amendement gesteund.

Huib van Essen: “Met al deze aanpassingen krijgt Nieuwegein een mooi nieuw OV-knooppunt. Zo wordt het voor zowel inwoners als bezoekers van Nieuwegein makkelijker en aantrekkelijker om de auto wat vaker te laten staan.”