Provincie grijpt Vuelta aan voor een tussensprint in fietsambities

Vuelta-start 2020 moet voorbeeld worden van duurzaam evenement en versnelling geven aan fietsprogramma

De Vuelta, een van de grote wielerrondes, zal in 2020 in de provincie Utrecht starten. Op maandag 11 juni zijn de Provinciale Staten van Utrecht daarmee akkoord gegaan. Op verzoek van GroenLinks heeft het college daarbij toegezegd dat de provincie de start van de Vuelta gaat benutten voor het versnellen van het fietsbeleid. Ook is het streven om van de Vuelta-start de duurzaamste start van een grote wielerronde ooit te maken. De ervaring die hiermee wordt opgedaan kan helpen om ook toekomstige evenementen te helpen om duurzamer te worden.

Derde grote wielerronde in Utrecht

De start van een grote wielerronde in onze eigen Utrechtse regio spreekt bij velen tot de verbeelding. Voor veel inwoners van onze provincie en in alle lagen van de bevolking is het een aansprekend evenement. Om de start van de Vuelta in Utrecht mogelijk te maken is een financiële bijdrage van de provincie nodig van ruim 2 miljoen euro.

Statenlid Huib van Essen: “GroenLinks is kritisch op de inzet van publiek geld voor een dergelijk evenement, maar wij verwachten ook dat de Vuelta, net als eerder de Giro- en Tour-start, zal bijdragen aan saamhorigheid en promotie van de regio Utrecht in binnen- en buitenland. Daarbij heeft de gedeputeerde toegezegd de Vuelta-start op verschillende manieren te benutten voor het versnellen van onze fietsambities.”

Versnelling in realisatie snelfietsroute Utrecht Amersfoort

Na vragen van GroenLinks in de commissie had het college een memo uitgewerkt over hoe zij de Vuelta-start wil benutten voor maatschappelijke doelen. In het debat zegde het college toe om zodra de ronde-start wordt toegewezen, deze plannen ook voortvarend uit te voeren. Zo gaat de provincie samen met gemeenten versneld aan de slag met de realisatie van de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort en wordt het momentum en de uitstraling van de Vuelta-start benut om het gebruik van deze snelfietsroute te stimuleren. Daarnaast zullen er bloemrijke bermen langs de route komen en is er aandacht voor stage- en werkervaringsplaatsen voor het (V)MBO bij de voorbereiding van het evenement.

De Vuelta-start als aanjager van fietsstimulering door werkgevers

Samen met werkgevers in de hele provincie zal de uitstraling en het momentum van de Vuelta-start worden benut om werknemers te stimuleren op de fiets naar hun werk te gaan.

Huib van Essen: “Als provincie willen we het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer verdubbelen. Dat kan alleen waargemaakt worden als de fiets voor steeds meer mensen een vanzelfsprekende keuze is. We investeren hiervoor in een schaalsprong voor de fietsinfrastructuur; de elektrische fiets maakt steeds grotere afstanden overbrugbaar en steeds meer bedrijven willen het gebruik van de fiets stimuleren via hun arbeidsvoorwaarden. De Vuelta-start koppelen aan deze schaalsprong kan eraan bijdragen dat de fiets als vervoermiddel voor woon-werkverkeer bij nog meer mensen in de genen gaat zitten.”

Duurzaamste start grote wielerronde

De provincie heeft de ambitie om de Vuelta-start te organiseren als duurzaamste start van een grote wielerronde ooit. Zo wordt gedacht aan een karavaan die voor het grootste deel uit elektrische auto’s bestaat en maatregelen om afval te voorkomen. Andere grote evenementen kunnen verder bouwen op de lessen die hieruit worden geleerd. Ook biedt het kansen om duurzame innovaties in de praktijk te testen en versterkt dit de positie en het profiel van Utrecht als koploper op de thema’s groen, gezond en slim.

Al met al lijkt de Vuelta-start hiermee benut te kunnen worden als versnelling voor de aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaven en dat maakt dat het voor GroenLinks de eenmalige investering waard is. GroenLinks zal Gedeputeerde Staten uiteraard houden aan de gedane toezeggingen.