Dankzij een motie van GroenLinks gaat de provincie Utrecht een voorstel uitwerken om de snelheid op de Zuilense Ring te verlagen naar 80 km/u. Omwonenden van de weg hebben veel last van ongezonde lucht en geluidsoverlast en pleiten daarom al lange tijd voor een snelheidsverlaging. Door geplande aanpassingen aan de Noordelijke Randweg bij Overvecht zal de hoeveelheid verkeer bij Stichtse Vecht op termijn flink toenemen. Met deze snelheidsverlaging zal de situatie voor omwonenden echter toch flink verbeteren.

Statenlid Huib van Essen: “Ik ben erg blij dat ons voorstel is aangenomen! Ik begrijp goed dat omwonenden van de Zuilense Ring last hebben van het verkeerslawaai en zich zorgen maken over hun gezondheid. Met een verlaging naar 80 km/uur zal de geluidsoverlast flink afnemen. Ook draagt de maatregel bij aan gezondere lucht en een beter klimaat. Bijkomend voordeel is dat hiermee op termijn één en dezelfde maximumsnelheid gaat gelden op de hele Zuilense Ring en dat het leidt tot kleinere snelheidsverschillen en daardoor een verbetering van de verkeersveiligheid.”

Meer overlast voor omwonenden

Omwonenden van de Zuilense Ring ervaren al jaren overlast van de weg. Zij hebben dit, net als de gemeente Stichtse Vecht, meerdere keren laten weten aan de provincie. Ze zijn bang dat de overlast zal toenemen als over enkele jaren de drie rotondes bij Overvecht worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen waardoor het veel drukker zal worden op de Zuilense Ring. GroenLinks diende daarom al eind 2017 een motie in om dit goed te laten onderzoeken. De uitkomsten werden eind vorig jaar bekend en bevestigden dat met name de geluidshinder op termijn flink zal toenemen. Ook liet het onderzoek zien dat een snelheidsverlaging naar 80 km/u het meest effectief is om dat op te lossen.

Trajectcontrole

Het college stelde onlangs echter voor om de snelheid toch op 100 te houden. Bij een verlaging zou de betere handhaving van de snelheid via een trajectcontrole mogelijk niet door kunnen gaan.

Huib van Essen: “Het is goed nieuws dat er trajectcontrole komt, maar die werkt natuurlijk ook prima bij een limiet van 80. De gedeputeerde gaf aan dat het Openbaar Ministerie de snelheid alleen wil handhaven als de weginrichting daar voldoende op is aangepast. In onze motie vragen we om een plan uit te werken dat daarin voorziet. We denken bijvoorbeeld aan smallere rijstroken, aanpassing van middenbermen en andere visuele aanpassingen.”

Ruime meerderheid voor 80 km/u

GroenLinks stelde in de Statenvergadering van 18 februari dan ook voor om een voorstel uit te werken om de snelheid op de Zuilense Ring te verlagen naar 80 km/uur en op basis daarvan in gesprek te gaan met het Openbaar Ministerie over aanpassing van de trajectcontrole. Ook vraagt de motie om de plannen te bespreken met de gemeente Stichtse Vecht en omwonenden, en daarna zo snel mogelijk ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten. De motie werd door bijna alle partijen gesteund, alleen de PVV stemde tegen.

Huib van Essen: “Dankzij deze brede steun hebben we een mooie stap gezet voor een gezondere leefomgeving voor omwonenden van de Zuilense Ring!”