De tramhalte Merwestein in Nieuwegein blijft bestaan! De provinciale fracties van GroenLinks, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP en 50PLUS hebben bij de Statenvergadering op maandag 24 september een voorstel ingediend om de halte te behouden. Het voorstel werd met ruime steun aangenomen. Ook komt er voldoende budget om de halte aan te passen aan de nieuwe trams die in 2020 gaan rijden. Vorige week werd al duidelijk dat de gemeente Nieuwegein de toegankelijkheid en veiligheid van de halte gaat verbeteren.

Nieuwe trams in 2020

Het Utrecht Science Park zal in de komende jaren flink groeien. Goed openbaar vervoer daarnaartoe kan onnodig autoverkeer voorkomen. Daarom is het fijn dat een jaar na de ingebruikname van de Uithoflijn, de nieuwe trams gaan doorrijden over de bestaande lijn van Utrecht naar Nieuwegein en IJsselstein. Bewoners van Nieuwegein en IJsselstein kunnen dan zonder overstappen naar de Uithof reizen. Alle bestaande tramhaltes worden hiervoor aangepast, maar om de kosten te beperken stelde het college van Gedeputeerde Staten voor om de halte Merwestein in Nieuwegein op te heffen.

Ondoordacht voorstel

De gemeenteraad van Nieuwegein, maar ook Theater de Kom en het Regionaal Overlegorgaan Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV) waren onaangenaam verrast door dit voorstel. Bij de raadsvergadering afgelopen donderdag keerde de gemeenteraad van Nieuwegein zich unaniem tegen het opheffen van de tramhalte. Ze noemden het voorstel ondoordacht en de onderbouwing zwak. De raad riep de provincie op om de halte te behouden en gaf het college van Nieuwegein de opdracht om de toegankelijkheid en omgeving van de halte Merwestein te verbeteren.

“Met de locatie van de halte is niks mis”

Huib van Essen (GroenLinks) is lid van Provinciale Staten en was als toehoorder naar deze raadsvergadering gekomen:

“Als je hier ter plekke rondloopt zie je hoe slecht het plan is om deze halte op te heffen. Met de locatie van deze tramhalte is niks mis. Hij ligt vlakbij het ziekenhuis, de schouwburg, het stadhuis en het zwembad. Ook komen er nog eens 650 woningen bij op het terrein pal ernaast. Dat de halte nu weinig gebruikt wordt, ligt veel meer aan de slechte toegankelijkheid en sociale veiligheid. Ik ben blij dat de gemeente dat gaat verbeteren.”

Zeven partijen (GroenLinks, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie, SP en 50PLUS) dienden maandag bij vergadering van Provinciale Staten een voorstel in waarmee het opheffen van de halte werd voorkomen. Ook regelt het voorstel dat er voldoende budget komt om de halte aan te passen aan de nieuwe trams.

Van Essen: “Ik ben erg blij met dit resultaat. Dit is een mooie dag voor het openbaar vervoer in onze provincie!”