E. Dronkert, CC BY-NC-SA 2.0

Provinciale Staten kiezen voor schaalsprong van OV en fiets naar het Utrecht Science Park

Op maandag 13 maart is in Provinciale Staten een motie van GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie aangenomen om de schaalsprong in OV- en fietsbereikbaarheid van het Utrecht Science Park (USP) te realiseren. De motie roept het college op om hiervoor samen met het Rijk en de gemeente op te trekken. De motie werd met brede steun aangenomen.

Statenlid Huib van Essen: “Om het Utrecht Science Park ook in de toekomst bereikbaar te houden moet er fors geïnvesteerd worden in OV en fiets, hiervoor is ook steun van het Rijk nodig. Nu er onderhandelingen starten over een nieuw regeerakkoord is dit hét moment om dit bij het Rijk onder de aandacht te brengen.”

Groei van Utrecht en het USP

De komende jaren groeit de stad Utrecht tot 400.000 inwoners en kent het Utrecht Science Park straks 120.000 bezoekers per dag. De groei van het inwoneraantal, de werkgelegenheid en de toename van het aantal studenten brengt een grote bereikbaarheidsopgave met zich mee, zelfs na de komst van de nieuwe Uithoftram.

Huib van Essen: “Als we willen dat het USP duurzaam bereikbaar blijft is het nodig om een schaalsprong te realiseren op het gebied van het openbaar vervoer en de fiets. Daarvoor is het belangrijk dat het nu op de agenda komt.”

Steun van Rijk noodzakelijk voor schaalsprong OV en fiets

Om de schaalsprong mogelijk te maken is geld van gemeenten, provincie en het Rijk nodig. Omdat er na de verkiezingen van 15 maart een nieuw regeerakkoord zal worden gesloten, was dit wat betreft de Statenfracties van GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie hét moment om hier aandacht voor te vragen. Daarom riepen deze fracties per motie op om samen met het Rijk en de gemeenten, zo spoedig mogelijk de gewenste schaalsprong te realiseren.