Beoogde fractie

De fractie kenmerkt zich door diversiteit in het breedste zin van het woord. Niet alleen door een evenwichtig verhouding tussen mannen en vrouwen, maatschappelijke achtergrond, culturele achtergrond, leeftijd, opleiding en woonplek; maar ook door uiteenlopende visies en levenservaring te combineren.

De fractie kent een spreiding van kennis/netwerken op verschillende voor provinciaal beleid relevante terreinen en heeft mensen met leidinggevende en coördinerende kwaliteiten in haar midden.

De fractie brengt standpunten en resultaten op een aansprekende manier naar buiten.

Een substantieel deel van de fractie is of was eerder al actief binnen GroenLinks.

 

Wij vragen van je als kandidaat

 

Een brede maatschappelijke en politieke belangstelling;

Dat je bij voorkeur beschikt over een netwerk dat relevant kan zijn voor provinciale politiek;

Dat je goed kunt luisteren en dat je in staat bent redeneringen van anderen te analyseren en daarop in te spelen;

Dat je snel in onderwerpen kunt inwerken;

Dat je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en in staat bent om een betoog neer te zetten;

dat je goed bent in debatteren en daarbij overzicht houdt over de materie: kritisch, creatief en resultaat gericht;

Dat je kennis hebt van gebruikelijke procedures binnen vertegenwoordigende organen en inzicht in duale verhoudingen, of zijn in staat zich deze op korte termijn te verwerven;

Dat je actief naar buiten treedt, je gezicht laat zien in de provincie en persoonlijk kennis neemt van de provinciale vraagstukken;

Dat je kunt samenwerken, ook onder moeilijke omstandigheden, maar ook zelfstandig kunt werken

bekendheid met de provinciale politiek strekt tot aanbeveling;

Dat je afspraken nakomt en zorgvuldig bent in de omgang met maatschappelijke organisaties, burgers en mede-Statenleden;

Dat je gemiddeld per week 15 tot 25 uur beschikbaar hebt voor de provinciale politiek en enige exibiliteit hebt in je agenda;

Dat je affiniteit hebt met het provinciale beleidsniveau waarop debatten soms op vrij hoog abstractieniveau staan;

Dat je de beginselen en uitgangspunten onderschrijft, zoals vastgelegd in de statuten van de Vereniging GroenLinks;

Dat je het vastgestelde verkiezingsprogramma van GroenLinks afdeling Provincie Utrecht onderschrijft;

Dat je beschikt over mediavaardigheden en sociale mediavaardigheden, of bereid bent om deze te ontwikkelen;

Dat je bereid en in de gelegenheid bent een actieve bijdrage te leveren aan de verkiezingscampagne in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 2023;

Dat je bereid bent om verantwoording af te leggen over je werkzaamheden als Statenlid aan de provinciale leden(vergadering), zowel in geschreven/elektronische vorm als via discussie