Statenlid Jeroen Bart: “Een transitie naar een circulaire economie vraagt nieuwe markten en innovaties. In het verleden zijn die ontstaan dankzij investeringen en regelgeving van de overheid. De visie circulaire samenleving is een belangrijke stap om daar werk van te maken!”

Integrale aanpak

De transitie naar een circulaire samenleving vraagt om een integrale aanpak. De provincie moet de transitie dan ook samen met andere overheden en partijen oppakken. Door circulair in te kopen, subsidievoorwaarden aan te scherpen, regelgeving in te zetten en door agendering, kennisdeling en ondersteuning wil de provincie dat bereiken. Dan gaat het om sectoren als de bouw, verkeer, de energietransitie en de landbouw. Daarmee werkt de provincie aan verlaging van de milieudruk, ook in de toekomst leveringszekerheid van kritieke materialen en een toekomstgerichte regionale economie.

Circulaire bouw en materialenpaspoort

GroenLinks vroeg in het debat extra aandacht voor verduurzaming in de bouw. Belangrijk, want de bouwsector is verantwoordelijk voor 10% van de mondiale uitstoot. Er zijn nieuwe initiatieven om circulair te bouwen, maar het breder toepassen daarvan gaat erg traag. Gemeenten moeten dan ook geholpen worden met kennis en ondersteuning om eisen te stellen op het gebied van biobased bouwen en circulariteit. Het convenant duurzaam bouwen, waar de provincie mee bezig is, moet met meer vaart aangepakt worden.

Bij duurzame bouw en circulaire inkoop hoort ook een materialenpaspoort, zodat duidelijk is welke grondstoffen in een gebouw gaan en hoe die aan het eind van de levensduur weer hergebruikt kunnen worden. Dat zorgt voor optimaal hergebruik. GroenLinks is blij dat de provincie gaat onderzoeken hoe ze dit zo snel mogelijk kunnen implementeren in hun eigen bedrijfsvoering.

Jeroen Bart: “Met dit beleid zetten we als provincie in op circulaire systeemverandering en dat is hoog tijd. We moeten snel aan de slag!”