Begin dit jaar besloot Provinciale Staten tot de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De oprichting is inmiddels een feit en dat is maar goed ook. De ROM helpt namelijk bij het ondersteunen van bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Het langere termijndoel van de ROM is om te komen tot brede welvaart in Utrecht.

Statenlid Jeroen Bart: “Bij brede welvaart staan welzijn, natuur en klimaat voorop en niet langer economische groei. GroenLinks is blij dat dit doel dankzij onze destijds aangenomen motie nu ook is verankerd in de akte van oprichting. Daarmee is voor langere termijn een koerswijziging ingezet in het economisch beleid van de provincie Utrecht!”

Regionale Economische Agenda (REA)

De ROM gaat de komende jaren de Regionale Economische Agenda (REA) uitvoeren. Deze agenda is gericht op de energietransitie, het stimuleren van de circulaire economie, gezondheid, digitalisering en brede welvaart. Onderwerpen die goed aansluiten bij de visie van GroenLinks. Doordat brede welvaart als randvoorwaarde in de akte van oprichting is opgenomen, zal de ROM hier bij al zijn toekomstige activiteiten rekening mee moeten houden.

Coronacrisis

Tijdens de coronacrisis is de ROM al voortvarend van start gegaan met het verlenen van Corona Overbruggingsleningen (COL) aan ondernemers die door corona in de problemen zijn gekomen. In totaal gaat het voor de provincie Utrecht om 9,3 miljoen euro. Hiervoor is de ROM versneld ingericht.

Jeroen Bart: “Het is goed om te zien dat de ROM inmiddels van start is en direct is ingezet voor het ondersteunen van ondernemers bij de coronacrisis. We kijken uit naar de resultaten van de ROM de komende jaren, die moeten leiden tot meer brede welvaart in Utrecht.”

Hoe verder?

Wat GroenLinks betreft is dit een goed begin, maar we zijn er nog lang niet.

Bart: “Door de coronacrisis worden problemen in ons huidige economische systeem alleen maar groter en zichtbaarder. Daarom blijft GroenLinks zich inzetten voor een circulaire economie gericht op brede welvaart. De volgende mogelijkheid om daarop te sturen komt in de economische visie die na de zomer wordt behandeld door Provinciale Staten. Wordt vervolgd!”