Omgevingsvisie en de uitdaging van inclusieve participatie

Op de agenda van de Staten stond op maandag 3 juli de zogenaamde ‘Startnotitie Omgevingsvisie’. Met deze startnotitie wordt het startsein gegeven voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. De ingangsdatum lijkt nog steeds vooruit te schuiven: beoogde datum is nu nog juli 2019, maar de eerste geluiden over januari 2020 zijn ook al te horen.

Van losse bouwstenen naar één Omgevingsvisie

In de startnotitie wordt vooral gesproken over hoe het proces er uit gaat zien om te komen tot een Omgevingsvisie. Enerzijds lijkt er niet veel te veranderen: er zullen nog steeds veel aparte visies opgesteld worden zoals de Landbouwvisie of de Retailvisie. Deze zullen echter als bouwstenen gebruikt gaan worden om uiteindelijk in de gehele omgevingsvisie integraal vorm te kunnen geven.

Inclusieve participatie

Behalve de losse bouwstenen is een belangrijk onderdeel van de nieuwe omgevingswet de zogenaamde participatieparagraaf. Bij alle initiatieven die ruimtelijke ingrepen met zich meebrengen zal verplicht een onderdeel opgenomen moet worden hoe, met wie en op welke wijze betrokkenen meegenomen zullen worden. Dit zal nog een flinke uitdaging worden voor initiatiefnemers. Maar ook voor de Staten om hier goede kaders voor neer te zetten waar deze participatie aan zou moeten voldoen. Belangrijk voor GroenLinks is dat ook de meest kwetsbaren hier een stem in hebben en de vormen van participatie zeer divers en zo inclusief mogelijk zijn.

Participatietraject voor Omgevingsvisie

En niet alleen zullen dit kaders voor initiatiefnemers moeten worden, ook voor de totstandkoming van de nieuwe omgevingsvisie zelf zal een goed participatietraject moeten worden doorlopen waarin verschillende belanghebbenden op verschillende wijzen en verschillende momenten een inbreng kunnen hebben. En dan bij voorkeur niet alleen reactief, maar van begin af aan gezamenlijk optrekken om ervoor te zorgen dat in deze nieuwe omgevingsvisie ook de waarden die GroenLinks belangrijk vindt een duidelijke plek krijgen.

Het invullen van deze participatie staat dan ook in de startnotitie beschreven als de volgende stap. Hier zal deze zomer flink aan gewerkt worden zodat er in het najaar een eerste stuk zal liggen dat deze kaders en vormen voor participatie zal proberen te vangen en waarmee dan weer een volgende stap genomen kan worden.