De provincie Utrecht is op zoek naar een nieuwe Commissaris van de Koning. Provinciale Staten hebben daarvoor op maandag 11 juni het profiel vastgesteld waarop potentiële kandidaten kunnen solliciteren. Het profiel werd met steun van alle partijen vastgesteld.

Statenlid Erna Kotkamp: “Er is een goed proces doorlopen om te komen tot de profielschets. Voor GroenLinks is het in ieder geval belangrijk dat de nieuwe commissaris ervoor zorgt dat mensen met uiteenlopende visies, belangen en achtergronden zich gehoord voelen en betrokken worden, een echte verbinder dus.”

Profielschets met inbreng inwoners

GroenLinks is tevreden met de profielschets en het proces dat doorlopen is om tot de nieuwe profielschets te komen. Zo zijn er gesprekken gevoerd met belanghebbenden, maar hebben ook inwoners van de provincie hun inbreng gehad via een online enquête. De  uitkomst van deze enquête is integraal onderdeel geworden van de profielschets. Daarmee hebben potentiële kandidaten een goed beeld van het soort commissaris dat zowel samenwerkingspartners als inwoners graag zouden zien.

Verbinder

GroenLinks benadrukte tijdens de Statenvergadering dat het belangrijk is dat de commissaris alle inwoners kan vertegenwoordigen en zij moeten zich ook gehoord voelen. Daarnaast is niet alleen deze verbindende rol met de inwoners belangrijk, maar ook de verbindende rol binnen het provinciehuis. Zo kunnen uiteenlopende standpunten soms voor wrijving zorgen, waarbij de commissaris ervoor kan zorgen dat deze wrijving constructief kan worden ingezet om de beste besluiten voor de provincie te nemen. 

Vernieuwer

Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk dat de commissaris een vernieuwer is. De samenleving verandert en steeds meer gemeenten experimenteren met nieuwe vormen van democratie en manieren om inwoners te betrekken. GroenLinks ziet graag dat de nieuwe commissaris hierin een voortrekkersrol in neemt om zo de provinciale democratie eigentijdser te maken.