Natuurbeleid met een plus, maar een min voor ganzen

Op maandag 3 juli werd de kadernota besproken. Daarin wordt, zoals eerder is afgesproken, voorgesteld om meer geld vrij te maken voor natuur. Een deel van dit budget is echter bestemd voor verlenging van het ganzenbeleid, waar het vergassen van ganzen onderdeel van is. GroenLinks wil dat eerst de evaluatie van dit beleid met de Staten wordt besproken voordat het beleid eventueel verlengd wordt.  

Statenlid Erna Kotkamp: “Het vergassen van duizenden ganzen is wat GroenLinks betreft nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Daarmee wordt de oorzaak van het probleem namelijk niet weggenomen. Als we echt iets willen doen aan de grote populatie ganzen, dan zullen we in moeten zetten op preventie en gebieden bijvoorbeeld anders inrichten zodat het voor ganzen minder aantrekkelijk wordt.”

Plus op natuur

In de kadernota staan de plannen van de provincie voor 2018 die later dit jaar uitgewerkt zullen worden in de begroting. Zoals al eerder toegezegd bij de behandeling van de nieuwe Wet Natuurbescherming wordt in de kadernota voorgesteld een financiële plus op het natuurbeleid te zetten. Er wordt voor bijna 5 ton gereserveerd voor maatregelen waaronder extra groene handhaving en het beschermen van de leefgebieden van de vorig jaar vastgestelde icoonsoorten. Dit zijn plant- en diersoorten waar de provincie een extra verantwoordelijkheid voor heeft omdat deze bijzonder zijn voor de provincie Utrecht. 

 

Min voor ganzen

Na doorvragen bleek een deel van dit echter budget ook gereserveerd te zijn voor het verlengen van het ganzenbeleid dat dit jaar af zou lopen. De ambitie van dit beleid is om duizenden ganzen te vergassen en daarmee de overlast die ze veroorzaken te beperken. Het verlengen van dit beleid zonder fatsoenlijke evaluatie en bespreking met de Staten was GroenLinks een doorn in het oog. Na het nodige aandringen zal in september eerst een tussenevaluatie en het advies van het provinciale ‘Projectteam Ganzenbeheer’ besproken worden met de Staten. Pas met het vaststellen van de begroting voor 2018 zal vervolgens een definitief besluit genomen worden over de verlenging.