Minder overlast voor Overvecht stap dichterbij

Op 3 juli hebben de Provinciale Staten van Utrecht een stap gezet om de overlast van de Noordelijke Randweg van Utrecht (NRU) te verminderen. In een breed aangenomen motie wordt het college opgeroepen om zich samen met het Rijk en de gemeente Utrecht in te spannen voor een verdiepte ligging van de NRU bij alle drie de rotondes bij Overvecht en met voorstellen te komen om hier financieel aan bij te dragen. De Utrechtse raad had eerder al besloten om hier 19 miljoen voor vrij te maken, op voorwaarde dat de andere betrokken overheden ook een extra bijdrage leveren.

Ongezonde lucht en geluidshinder

De inwoners van het Utrechtse Overvecht hebben al jaren last van ongezonde lucht en geluidshinder door de Noordelijke Randweg van Utrecht (NRU). Vooral de drie rotondes geven veel overlast en verkeersproblemen. Om dit op te lossen hebben de gemeente, de provincie en het Rijk afgesproken om de drie rotondes te vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Het beschikbare budget is echter onvoldoende om alle drie de rotondes verdiept aan te leggen. Bij twee rotondes zijn daarom nu fly-overs gepland.

Statenlid Huib van Essen: “In Overvecht bestaat veel weerstand tegen de geplande fly-overs. Mensen zijn bang dat hiermee de geluidshinder niet vermindert en bovendien willen ze niet tegen 6 meter hoge viaducten aankijken. Op veel andere plaatsen in het land worden dit soort drukke doorgaande wegen vlakbij woonwijken verdiept om overlast en inbreuk om de omgeving te voorkomen. Dat moet hier ook mogelijk zijn. Je legt zoiets niet voor een paar jaar aan, dus laten we nu iets maken waar Overvecht en het Noorderpark echt beter van worden.”

Lobbyen voor een betere oplossing

In januari vroeg Van Essen al aandacht hiervoor en stelde het aan de orde in een rondvraag. In maart namen Provinciale Staten een motie aan waarin de gedeputeerde werd gevraagd om samen met de gemeente bij het Rijk te lobbyen voor een betere oplossing. Tot nu toe was dit zonder succes.

Extra provinciale bijdrage

Met lege handen is het echter moeilijk onderhandelen. In de gemeenteraad van Utrecht werd daarom op 29 juni een motie ingediend om zelf al 19 miljoen vrij te maken en andere betrokken overheden te vragen om ook een extra bijdrage te leveren. De Provinciale Staten hebben deze handschoen vier dagen later al opgepakt en het college in de door GroenLinks, PvdA en D66 ingediende motie gevraagd om nog voor de begroting van 2018 scenario’s uit te werken voor een extra provinciale bijdrage. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen; alleen de VVD, PVV en SGP stemden tegen.