De energietransitie is een grote uitdaging, ook in de provincie Utrecht. Om deze te laten slagen moeten er grote stappen gezet worden. GroenLinks heeft daarvoor meerdere voorstellen gedaan bij de begrotingsbehandeling. Zo komt er structureel 2 miljoen euro beschikbaar voor de energietransitie, gaat de provincie lokale- en provinciale energie-initiatieven ondersteunen en worden zonnepanelen en groen op daken gestimuleerd.

Statenlid Huib van Essen: “We moeten hard aan de slag om veel meer schone energie op te wekken en energie te besparen. Voor alsnog gaat dat te langzaam. Met deze aangenomen moties gaan we meer vaart maken met de energietransitie!”

Structurele bijdrage aan energie

De komende jaren is er veel geld nodig om de energietransitie te laten slagen. Voor 2019 is er voor de energietransitie 2 miljoen euro opgenomen in de provinciale begroting, maar voor de jaren daarna nog niets. Duidelijk is echter dat er langdurig inzet en geld van de provincie nodig zal zijn om de energietransitie te laten slagen. Daarom heeft GroenLinks, samen met D66, ChristenUnie, CDA, PvdA, PvdD en 50Plus een motie ingediend om het budget van 2 miljoen structureel te maken. Ook vraagt de motie te onderzoeken wat de provincie extra kan doen om de energietransitie te versnellen en hoeveel geld daar voor nodig is. De motie werd met steun van alle partijen, met uitzondering van PVV, SP en SGP, aangenomen.

Statenlid Huib van Essen: “Het is goed dat energie nu een vaste plek krijgt in de provinciale begroting. Als GroenLinks willen we dat de provincie na de verkiezingen een veelvoud van dit bedrag gaat vrijmaken voor de energietransitie. Deze motie zorgt dat het volgende college een vliegende start kan maken.”

Ondersteuning lokale energie-initiatieven

Lokale energie-initiatieven zijn de aanjagers van de energietransitie. Deze initiatieven komen veelal voort uit een groep enthousiaste inwoners, maar om grote projecten te realiseren is vaak aanvullende expertise en capaciteit nodig. GroenLinks heeft daarom samen met het CDA een motie ingediend om deze lokale- en provinciale energie-initiatieven hierbij meer te gaan ondersteunen. De motie werd met steun van alle partijen, met uitzondering van de PVV, aangenomen.

Huib van Essen: “Lokale energie-initiatieven geven inwoners letterlijk en figuurlijk energie. Er zijn veel mooie voorbeelden waar bewoners met elkaar maatregelen nemen om hun woningen te isoleren of hun dak vol te leggen met zonnepanelen.  Via een lokale energiecoöperatie kunnen inwoners direct meeprofiteren van een windmolen of zonneveld bij hun in de buurt. Met een beetje geld en advies van de provincie zijn deze lokale initiatieven enorm geholpen. Ik ben blij dat de provincie hier werk van gaat maken!”

Benut daken voor zonnepanelen en/of groen

Naast windmolens en zonnevelden, moeten er ook nog veel zonnepanelen op daken gelegd worden. Om hier meer vaart achter te zetten heeft GroenLinks samen met CDA, PvdA en D66 een motie ingediend om de aanleg van zonnepanelen en groene daken te stimuleren. De motie vraagt het college om zoveel mogelijk overheidsgebouwen, bedrijfsgebouwen, scholen en sporthallen vol te leggen met zonnepanelen. Dit door dit onder meer als eis te stellen bij het verlenen van provinciale subsidies of bij uitbreiding/ontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen. Daarnaast moet het college onderzoeken hoe groene daken verder gestimuleerd kunnen worden. Deze dragen namelijk bij aan het tegengaan van hittestress en wateroverlast. De motie werd gesteund door alle partijen, met uitzondering van VVD, PVV en SP.