Voor veel mensen die in Utrecht willen wonen is het lastig of zelfs bijna onmogelijk om geschikte, betaalbare woning te vinden. De woningen die wel beschikbaar zijn worden steeds duurder. GroenLinks vindt dat er meer woningen beschikbaar moeten komen. En we willen dat natuur en landschap behouden blijven en het autoverkeer terugdringen in plaats van laten groeien. Bovendien, willen we voorkomen dat de druk op de woningmarkt wordt misbruikt door grondspeculanten die de politiek onder druk te zetten om in het groen te bouwen. GroenLinks wil onze provincie mooi houden, en groene natuur- en recreatiegebieden rond het huidige stedelijk gebied versterken in plaats van ze volbouwen. Hoe gaan we dat combineren?

Afstemming over welke woningbouw

Uit onderzoeken blijkt dat doorstroming een belangrijk knelpunt is. Daardoor blijven mensen met goede inkomens in sociale woningbouw zitten en stagneert de hele woningmarkt. Tijdens het begrotingsdebat heeft GroenLinks voorstellen gedaan die breken met een wat behoudende opstelling van de provincie.

In de eerste plaats: de leiding over woningbouw kan bij gemeenten liggen, maar het is nodig dat de provincie ervoor zorgt dat de bouwplannen van gemeente op elkaar worden afgestemd, zodat bijvoorbeeld niet elke gemeente alleen maar villa’s bouwt. Tot nu toe is de provincie hier terughoudend in, volgens GroenLinks te terughoudend.

Voldoende woningen

Tijdens het begrotingsdebat heeft GroenLinks een nieuwe denklijn gepresenteerd om zowel meer woningen te realiseren als het groen te behouden. Op dit moment is er nog ruimte voor zo’n 60.000 woningen. Het lijkt erop dat er daarna nog vraag is naar zo’n 90.000 tot 100.000 woningen. GroenLinks stelt de volgende aanpak voor:

  1. betere doorstroming op de woningmarkt en het aanpassen van bestaande woningen omdat er meer kleine huishoudens zijn en ook meer ouderen;
  2. het verbouwen van leegstaande kantoren;
  3. door nieuwe duurzame wijken te bouwen binnen bestaand stedelijk gebied of op knooppunten in het fiets- en OV-netwerk.

Fractievoorzitter Florian Bekkers: “Ofwel, 1/3 van de benodigde woningen bouwen we niet omdat betere doorstroming en andere woonvormen dat overbodig maakt, 1/3 realiseren we door transformatie van kantoren en bedrijventerreinen en 1/3 bouwen we daadwerkelijk nieuw vooral binnen bestaand stedelijk gebied, waar ook meer ruimte is omdat de auto als grote ruimtevreter in onze visie minder het straatbeeld zal domineren. We noemen deze drieslag de ‘Trias Habitatica’.”