Statenlid Jeroen Bart: “GroenLinks wil dat iedereen gelijke kansen heeft op zelfontplooiing en baan- en inkomenszekerheid. Wij zeggen: maak van elke Utrechter een gelukszoeker! Daarvoor is het nodig om te investeren in mensen en dat is wat de Human Capital Agenda doet. GroenLinks heeft het voorstel dan ook gesteund.”

Human Capital Agenda

De Human Capital Agenda stelt tot doel dat in 2027 er 73.500 mensen van hun huidige baan zijn omgeschoold naar banen in sectoren van de toekomst, 600.000 mensen gebruik gemaakt hebben van een zogeheten Leven Lang Leren activiteit en 112.000 mensen uit de Utrechtse bevolking het basisniveau aan digitale vaardigheden hebben. Zo wil de provincie Utrecht ervoor zorgen dat de Utrechtse beroepsbevolking meeontwikkelt met de veranderingen op de arbeidsmarkt en de juiste vaardigheden heeft om aan het werk te komen en te blijven.

Vierdaagse werkweek en diversiteit en inclusie

GroenLinks vroeg om bij de verdere uitvoering van de agenda ook expliciet medewerkers en vakbonden te betrekken, en hun inbreng daarin een belangrijke plek te geven. Verder pleitte GroenLinks voor het stimuleren van de vierdaagse werkweek: dat zorgt voor minder reisbewegingen en meer tijd voor gezondheid en gezin. Dat past bij de duurzame en gezonde doelen vanuit de provincie.

Als laatste vroeg GroenLinks aandacht voor diversiteit en inclusie. Het mag niet zo zijn dat mensen met een migratieachtergrond, handicap of mensen vanuit de LHBTIQA+ gemeenschap achterblijven. Discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt zijn namelijk nog steeds actueel.

Jeroen Bart: “Gedeputeerde Strijk zegde toe om goed te monitoren op inclusiviteit, en dat de provincie extra haar best zou doen om kwetsbare groepen te bereiken als blijkt dat die achterblijven. Daar is GroenLinks blij mee!”