KANDIDATENCOMMISSIE

Het bestuur van GroenLinks Provincie Utrecht is aan de slag gegaan met het formeren van een kandidatencommissie die de concept-kandidatenlijst voor de Provinciale Staten­verkiezingen zal samenstellen. Op de komende ledenvergadering zal de voordracht van de commissie plaatsvinden. Leden met (bestuurlijke) ervaring kunnen zich nu melden. De kandidatenlijst zal in de PLV na de zomer 2022 worden vastgesteld.

Van kandidaten voor deze commissie wordt verwacht:

  • betrokkenheid bij GroenLinks in het algemeen en GroenLinks Provincie Utrecht in het bijzonder;
  • inzicht in het werk, politieke inhoud en de verantwoordelijkheden van het provinciaal bestuur, in het bijzonder in de provincie Utrecht;
  • een visie op de bijdrage die GroenLinks aan de provincie Utrecht kan en moet leveren;
  • inzicht in en visie op de competenties en kwaliteiten waarover (potentiële) statenleden moeten beschikken;
  • (enige) ervaring met het werven en beoordelen van kandidaten;
  • voldoende tijd om in de periode tussen april en november 2023 aan het werk van de kandidatencommissie te kunnen meewerken.
  • We willen als vereniging een goede vertegenwoordiging zijn van onze kleurrijke samenleving. Daarom roepen we met name ook minderheidsgroepen waaronder mensen met een migratieachtergrond, vrouwen, of LHBTIQ personen op om zich te kandideren.

Leden van de kandidatencommissie zijn uitgesloten van deelname op het verkiesbare deel van de kandidatenlijst. Belangstellenden kunnen zich tot 1 april 2022 melden bij de secretaris van het provinciaal bestuur, bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl.