Inwoners van de provincie Utrecht vinden het investeren in fietspaden belangrijker dan het verbreden van wegen om files op te lossen. Tweederde van de inwoners vindt dat de provincie er voor moet zorgen dat het milieu niet achteruit gaat, ook als dat ten koste gaat van economische groei. Dit blijkt uit een opinieonderzoek onder inwoners van de provincie Utrecht door onderzoeksbureau Kantar Public (voorheen TNS/NIPO).
Initiatiefnemer van dit onderzoek is de Provinciale Statenfractie van GroenLinks.

Statenlid Huib van Essen: “Wij willen horen wat er leeft onder de inwoners van Utrecht. Daarom hebben we aan Kantar gevraagd om dit onderzoek te doen. De resultaten laten zien dat een ruime meerderheid het milieu en het beschermen van het groene landschap erg belangrijk vindt. We zijn blij met die uitkomst, want diezelfde meerderheid zien we nu niet altijd in de Provinciale Staten. Het geeft aan dat er behoefte is aan een groene koers, waarin een gezonde leefomgeving, het milieu en schoon vervoer voorop staan. Bij uitstek onderwerpen waar de provincie over gaat.”

Uitkomsten opinieonderzoek

In het opinieonderzoek van Kantar Public zijn vragen gesteld aan een representatieve steekproef van ruim 1000 inwoners uit de provincie Utrecht. De resultaten laten zien dat veel inwoners het beschermen van het groene landschap erg belangrijk vinden. Maar liefst 61% vindt het zelfs nog belangrijker dan dat het bouwen van meer huizen.

Ruim 4 op de 10 Utrechters heeft een duidelijke voorkeur voor investeren in een hoogwaardig fietsnetwerk, waar slechts 1 op 10 Utrechters een voorkeur heeft voor investeren in wegen zodat er geen vertragingen zijn voor automobilisten. In diezelfde verhoudingen vinden inwoners dat dierenwelzijn zwaarder moet wegen dan economische belangen. Als het gaat om jacht vindt 56% dat wilde dieren die overlast veroorzaken niet afgeschoten moeten worden, maar dat de eventuele schade voor de landbouw vergoed dan wel verzekerd moet worden. Ook vindt een meerderheid van de inwoners dat de provincie de inzet op het gebied van kunst en cultuur moet handhaven of vergroten.

Vooruitblik op Statenverkiezingen

In het onderzoek zijn ook een aantal standaard controlevragen opgenomen. Hieruit blijkt onder meer dat inwoners gezondheid, milieu en verkeer en vervoer de belangrijkste onderwerpen vinden voor de provincie. Ook blijkt dat GroenLinks en de VVD de grootste kans maken om bij de Statenverkiezingen als grootste partij uit de bus te komen. Volgens Kantar zouden zij uitkomen op respectievelijk 8 en 10 zetels. Het onderzoek vond eind oktober plaats.

Huib van Essen: “De uitkomsten van het onderzoek zijn erg nuttig voor ons als fractie. Het maakt tegelijkertijd ook duidelijk dat er wat te kiezen valt bij de Provinciale Statenverkiezingen dit jaar. Gaat Utrecht links- of rechtsaf? Investeren we in schoon vervoer, natuur en schone energie of in nog meer asfalt en het volbouwen van het groene landschap? Wij gaan de komende maanden graag het gesprek aan en hopen dat we na 20 maart echt vaart kunnen maken met schone energie, ruimte voor natuur en het eerlijk delen van onze welvaart!”