De provincie Utrecht trekt geld uit voor de versterking van kunst- en cultuureducatie in het vmbo, dankzij een oproep in een motie van GroenLinks, D66, VVD, CDA en ChristenUnie. Met dit geld worden vmbo-scholen ondersteund in het aanvragen van subsidie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Statenlid Karin Boelhouwer: “Cultuureducatie is belangrijk voor de culturele en creatieve ontwikkeling van jongeren. De vormgeving en verankering van kunst- en cultuureducatie in het vmbo, Voortgezet Speciaal Onderwijs en praktijkonderwijs kan een steuntje in de rug gebruiken. Het is goed dat het Rijk geld heeft om dit te versterken, scholen moeten de beschikbare middelen dan wel aanvragen. Met deze impuls kunnen we ze daarbij ondersteunen!”

Cultuureducatie op scholen

De provincie Utrecht telt zo’n 75 vmbo-scholen en scholen voor praktijkonderwijs. Uit recent onderzoek van Berenschot blijkt dat hoewel er mooie culturele activiteiten plaatsvinden, het aanbod van culturele instellingen voor het vmbo nog achterblijft op het aanbod dat er voor havo en vwo is, terwijl de helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs op het vmbo zit. Voor de doorontwikkeling en verankering maakte het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidieregeling. Vanwege gebrek aan tijd en expertise doen niet alle scholen een aanvraag.

Matchmaker

Een onafhankelijk expert en matchmaker kan scholen stimuleren maximaal gebruik te maken van deze regeling. Veel scholen hebben al enthousiast gereageerd op de mogelijkheid om een onafhankelijk expert in te kunnen schakelen die hen informeert, bevraagt en adviseert bij de keuze voor een cultureel partner én begeleidt bij het opstellen van een kwalitatief goede en bij de school passende regeling.

Impuls voor cultuureducatie

GroenLinks, D66, VVD, CDA en de ChristenUnie willen dat scholen deze ondersteuning krijgen en dienden daarom op maandag 9 juli een motie in waarbij geld beschikbaar werd gesteld voor Kunst Centraal om de rol van onafhankelijk expert en matchmaker op zich te nemen. Dit geld moet vanaf augustus beschikbaar komen. De motie werd aangenomen met brede steun, alleen PVV, SP en SGP stemden tegen.