Henschotermeer (CC BY 2.0, Ruben Holthuijsen)
Henschotermeer (CC BY 2.0, Ruben Holthuijsen)

Henschotermeer: investeren in faciliteiten, veiligheid en natuur

De afgelopen weken is er enige ophef ontstaan over het heffen van entree voor het Henschotermeer. Het recreatieschap is opgeheven en per 1 januari 2018 is het aan de particuliere eigenaar om het gebied te beheren. De nieuwe pachter en beheerder willen investeren in faciliteiten, de veiligheid en de natuur. Dit willen ze structureel kostendekkend doen en vandaar het plan om een bescheiden entree te heffen. Het moet een mooi recreatiegebied worden, maar wel kostendekkend.

Statenlid Karin Boelhouwer: “De nieuwe pachter heeft mooie ambities en die zijn niet volledig zelf te financieren. Destijds hebben gemeenten er zelf voor gekozen om hun handen van het Henschotermeer af te trekken, dit is daarvan de consequentie. Als gemeenten dat anders willen, dan is het ook aan hen om daar een oplossing voor te zoeken. Zo niet, dan vinden wij een kleine bijdrage van bezoekers te rechtvaardigen.”

Plannen voor het Henschotermeer

De nieuwe pachter wil investeren in het Henschotermeer. Hij geeft aan hierbij het karakter van het gebied te willen behouden. Zo komen er vernieuwde horecafaciliteiten die tijdens het zomerseizoen vaker open zullen zijn, is er al een begin gemaakt met het moderniseren van de toilet- en douchefaciliteiten, zullen er meer sport- en speelfaciliteiten worden geplaatst en zijn er plannen voor een kinderboerderij, het opnieuw inrichten van een trimbaan en een uitbreiding van de verschillende wandelroutes voor jong en oud. Deze wandelroutes krijgen een deels educatief en speels karakter, waarbij er ook sprake is van ontwikkeling van nieuwe natuur.

Onderdeel van de vernieuwing en veiligheid is ook het plaatsen van afscheidingen. Ongeveer tweederde hiervan is het vervangen van bestaand hekwerk, en een derde is nieuw hekwerk. Het hek zal niet hoger worden dan één meter, waardoor een ree er met gemak overheen kan springen en aan de onderkant zal afdoende ruimte zijn om de doorgang voor dassen te garanderen. Ook zal het hek langs de provinciale weg een stuk teruggeplaatst worden, zodat dieren die in paniek over het hek springen niet meer op de weg terechtkomen maar langs het hek genoeg ruimte hebben om weg te vluchten. Ook zal op sommige plaatsen een afscheiding met begroeiing worden gerealiseerd. Hiermee lijkt het nieuwe hek een verbetering te worden voor flora en fauna.

Recreatieschap

Met het opheffen van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Krommerijngebied is het beheer en onderhoud van het Henschotermeer door de gemeenten en provincie, die onderdeel waren van het recreatieschap, ten einde gekomen. Dit besluit is in 2013 genomen en toen was bekend dat voor recreatiegebieden als het Henschotermeer een nieuwe manier van exploitatie gevonden moest worden. Dit kwam daarmee op het bordje op de eigenaar van het Henschotermeer, Landgoed ten Treek-Henschoten.

In overeenstemming met de door de betrokken partijen getekende samenwerkingsovereenkomst is uiteindelijk (eind 2017) door het landgoed gekozen voor een lokale ondernemer met bekendheid en gevoel bij het gebied, met respect voor de natuur en omgeving en met als doelstelling een duurzame en gezonde exploitatie, de familie van de Lagemaat.

Entreeprijs

Het doel van de pachter was om geen entreekosten in rekening te brengen, helaas is dit niet mogelijk gebleken. De kosten voor het beheer en onderhoud zijn simpelweg te hoog. Hoe hoog de entreeprijs gaat worden is nog niet bekend, maar de pachter wil deze zo laag mogelijk houden en deze zal in ieder geval niet meer worden dan 3,50 per persoon. Daarnaast is er het voornemen om in de winter geen entree te heffen.

Gedeputeerde Pennarts gaf in de vergadering van Provinciale Staten op 19 februari aan in gesprek te zijn én te blijven met zowel gemeenten als de pachter. Een motie die daartoe opriep was daarmee overbodig. Over de uiteindelijke entreeprijs kan de gedeputeerde nu nog geen uitspraken doen, daarvoor is eerst inzicht nodig in de daadwerkelijke begroting.

Karin Boelhouwer: “Laten we nu eerst kijken wat de gesprekken opleveren en wat de daadwerkelijke kosten worden. Bovendien zijn er ook andere recreatiegebieden waar sinds de opheffing van het recreatieschap een oplossing voor gevonden moest worden. De gemeenten Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede hebben voor Kwintelooyen en de Gravenbol bijvoorbeeld al een oplossing gevonden. Dat kan ook voor het Henschotermeer.”