Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)
Uithoftram U-OV testrit (CC BY-SA 3.0, Jan Oosterhuis)

Helderheid rond vertrek gedeputeerde Verbeek

Op maandagavond 19 februari werd er een spoeddebat gehouden over de brief die de U10-gemeenten stuurden naar de provincie over het conceptmobiliteitsprogramma en de omstandigheden rond het vertrek van gedeputeerde Verbeek-Nijhof. Daarover werd in aanloop naar het debat wild gespeculeerd en geïnsinueerd. GroenLinks bracht de nodige helderheid in het debat.

Geen relatie aftreden gedeputeerde en brief van de U10-gemeenten

Een belangrijk onderwerp tijdens het debat was de kritische brief van de U10-gemeenten over het conceptmobiliteitsprogramma van de provincie. Deze brief werd verstuurd op vrijdagmiddag 9 februari. Diezelfde vrijdag bood gedeputeerde Verbeek ’s avonds haar ontslag aan. In de media en bij verschillende fracties ontstond daardoor het beeld dat de brief de directe aanleiding tot het opstappen zou zijn geweest en dat deze brief ook met dat doel geschreven zou zijn. Dat is echter niet het geval.

Fractievoorzitter Florian Bekkers: “Het vertrek van gedeputeerde Verbeek heeft niets te maken met de brief van de U10-gemeenten of met zogenaamde ‘politieke spelletjes’. Wij ontvingen op vrijdagochtend al de mededeling van de fractievoorzitter van de VVD dat gedeputeerde Verbeek voornemens was om terug te treden, ruim voordat de brief van de U10 aan de provincie werd verzonden.   

Kritische vragen genoeg in PS zelf

In aanloop naar het debat over het auditrapport over de Uithoflijn heeft GroenLinks bij de gedeputeerde aangegeven te verwachtten dat het een pittig debat zou worden. En dan niet alleen door het niet overnemen van aanbevelingen uit eerdere rapporten ten aanzien van de Uithoflijn, maar ook door de onvolledige en soms zelfs chaotische informatievoorziening op verschillende dossiers, doordat signalen over matige samenwerking geen incident lijken te zijn en door het bestuurlijke ‘paniekvoetbal’ rondom de openbaarmaking van het auditrapport. 

“Deze kritische vragen en punten leven breed in Provinciale Staten. Net als andere fracties hadden we graag het debat hierover gevoerd met gedeputeerde Verbeek”, aldus Florian Bekkers.

Draagvlak van U10 gemeenten voor de brief

Verschillende fracties hebben de afgelopen weken openlijk getwijfeld aan het draagvlak bij de U10-gemeenten voor de verzonden brief. Het spoeddebat was ook aangevraagd om deze speculatie extra kracht bij te zetten.

Florian Bekkers: “Uit de verklaring van de U10-woordvoerder wethouder Van Dalen uit Houten blijkt dat er wel discussie is over het proces van totstandkoming van de brief, maar niet over de inhoud. Die kritische inhoudelijke opmerkingen zijn relevant voor het debat in Provinciale Staten. Speculaties over de totstandkoming niet; dat proces zullen de wethouders woensdag 21 februari met elkaar bespreken, en dan zullen we horen of ze wel of niet achter de brief staan. Voor nu ligt de brief er. De inhoud is kritisch op het provinciale concept-mobiliteitsprogramma, maar erg herkenbaar.”

Inmiddels, zijn de U10-wethouders bij elkaar geweest en hebben aangegeven de link die gelegd is tussen hun brief en het aftreden van gedeputeerde Verbeek te betreuren, maar achter de inhoud van de brief te staan. Kortom, de insinuaties van SGP, PVV en PvdA bleken inderdaad ongefundeerd.

Concept mobiliteitsprogramma

De brief van de U10-gemeenten bevat een aantal pittige opmerkingen over het concept mobiliteitsprogramma. Volgens hen is het te weinig integraal, dat wil zeggen in samenhang met onderwerpen als wonen, economie, duurzaamheid, energietransitie en milieu, opgesteld. Ook is er te weinig aandacht voor de specifieke uitdagingen in de stedelijke regio en het kiezen van de meest geschikte vervoerswijze per gebied. GroenLinks deelt deze opmerkingen van de U10.

Florian Bekkers: “Het programma is erg traditioneel en per soort vervoer opgesteld, zonder in te gaan om de integrale samenhang tussen de auto, fiets en het OV. Belangrijke aspecten als duurzaamheid, de energietransitie, gezondheid en leefbaarheid komen in het programma onvoldoende terug en sluiten niet aan bij de provinciale ambities op het gebied van gezonde leefomgeving, luchtkwaliteit, geluid en klimaat. Het programma is niet van deze tijd.”

Gedeputeerde Staten hebben aangegeven de kritiek van de U10 serieus te nemen en hiermee (en met reacties van anderen) rekening te houden bij de verdere uitwerking tot een definitief mobiliteitsprogramma.