Co-fractievoorzitter Marjolein van Elteren: “We weten dat het anders moet. De stikstofaanpak is noodzakelijk om de natuur te herstellen, de biodiversiteit te vergroten en om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Er zijn boeren die dat al doen, de koplopers: biologische en natuurinclusieve kringloopboeren. Hen willen we graag ontzien en boeren die nog geen koploper zijn waar mogelijk perspectief bieden voor een duurzaam en toekomstbestendig verdienmodel!”

Stikstofdoelen zijn noodzakelijk

Er ligt een flinke opgave voor de provincie Utrecht om de stikstofcrisis te bezweren met grote gevolgen voor het landelijk gebied. In de provincie Utrecht moet de uitstoot met zo’n 46% omlaag. Dit is ingrijpend voor de boeren, die in onzekerheid zitten over wat dit gaat betekenen voor hun bedrijf, maar het is wel een opgave die nodig is voor het herstel van de natuur, om te voorkomen dat we van crisis naar crisis gaan en om andere ontwikkelingen weer mogelijk te maken. De stikstofproblemen zijn al te lang vooruitgeschoven.

Perspectief voor boeren

Bij stevig beleid horen wat GroenLinks betreft ook krachtige instrumenten en duidelijkheid en perspectief voor de boeren. Dat langetermijnperspectief is er nu onvoldoende. Duidelijk is wel dat maatregelen als technologische innovaties in het verleden geen oplossing hebben geboden. Boeren werden de afgelopen jaren gevraagd dure investeringen te doen, daarvoor leningen af te sluiten bij de bank die daar schaalvergroting voor terug vroeg en in veel gevallen bleken de maatregelen geen of te weinig effect te hebben.

Ontzien koplopers en biobased landbouw

Dat is geen toekomstbestendige oplossing en biedt geen perspectief. In de gebiedsgerichte aanpak gaat de provincie samen met agrariërs en alle belanghebbenden per gebied een plan maken. Voor de zomer van 2023 moet dat plan klaar zijn. De maatregelen zullen per gebied verschillen, van uitkoop tot extensivering. Wat GroenLinks betreft is het hoog tijd voor echte systeemverandering en het geven van de ondersteuning die nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Daarvoor diende GroenLinks twee moties (mede) in en deze werden aangenomen.

Allereerst een motie die vraagt om de koplopers in de landbouw, zoals biologische en natuurinclusieve kringloopboeren, te ondersteunen om hun bedrijf voort te zetten binnen de gebiedsgerichte aanpak. De tweede motie vroeg om de mogelijkheden te onderzoeken voor biobased landbouw en dit mee te nemen in de provinciale gebiedsgerichte aanpak. Bij biobased landbouw gaat het om het verbouwen van gewassen als hennep, sorghum, vlas en lisdodde die gebruikt kunnen worden voor biobased en dus duurzame woningbouw.

Marjolein van Elteren: “Het is nu belangrijk dat in de gebiedsgerichte aanpak gekomen wordt tot realistisch en daadkrachtige plannen om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Met daarin geen lapmiddelen, maar echt duurzaam toekomstperspectief voor agrariërs. Daar zet GroenLinks op in!”