GroenLinks wil duurzame oplossing voor opvang in wild levende dieren

Onlangs werd bekend dat de vogelopvang in Utrecht tijdelijk de deuren moet sluiten door te weinig inkomsten. Dit is niet de eerste keer, maar wel de eerste keer dat aanwezige dieren overgebracht worden naar een andere vogelopvang en dat contracten van betaalde medewerkers niet verlengd worden. GroenLinks vindt deze ontwikkeling zorgelijk en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Marjolein van Elteren: “Het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren is van groot belang. Voor zieke of gewonde dieren moet er een plek zijn om weer te herstellen. Met de sluiting van de vogelopvang in Utrecht komt alle druk bij de enige overgebleven vogelopvang in de provincie te liggen, namelijk die in Soest. Dit terwijl deze opvang al over zijn capaciteit zit. Het is dan ook tijd voor een duurzame oplossing.”

Vervoer en opvang in het wild levende dieren

Als het gaat om het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren bestaan er al langer knelpunten. Deze bleken ook uit een rapport dat eind vorig jaar verscheen. Zo is er op verschillende plekken capaciteitsgebrek om dieren als egels en vogels op te vangen. En ook veel dierenambulances kampen met financiële tekorten en een tekort aan vrijwilligers. Dit zorgt ervoor dat de keten voor het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren verre van optimaal is.   

Schriftelijke vragen

GroenLinks heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of zij het met GroenLinks eens is dat de tijdelijke sluiting van de vogelopvang in Utrecht onwenselijk is, en of het college bereid is om op korte termijn in gesprek te gaan met het bestuur van de vogelopvang Utrecht, de vogelopvang Soest en de betrokken gemeenten en instanties om te komen tot een duurzame oplossing. Als laatste heeft GroenLinks gevraagd welke mogelijkheden het college ziet om voor de opvang en het transport van alle natuurdieren een toekomstbestendige situatie te creëren.

Marjolein van Elteren: “In het provinciale coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ is opgenomen dat de provincie meer aandacht wil geven aan de opvang en het vervoer van wilde dieren. Dit is dan ook een goed moment om invulling te geven aan die ambitie!”