GroenLinks vraagt om actie na discriminatie in het openbaar vervoer

Op 2 maart verscheen op de website van het AD een bericht over wangedrag van een buschauffeur van U-OV. Zo zou hij een vrouw de toegang tot de bus geprobeerd hebben te ontzeggen omdat zij ‘te jongensachtig gekleed zou zijn’. Dezelfde chauffeur zou even later zijn uitgevallen tegen een islamitische vrouw met kinderwagen die achterin de bus instapte en daarbij opmerkingen gemaakt hebben over haar afkomst. GroenLinks vindt het onacceptabel dat een chauffeur dergelijk wangedrag vertoont en heeft naar aanleiding daarvan schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Huib van Essen: “Als blijkt dat de berichtgeving klopt vind ik dat zeer ernstig. Wanneer een buschauffeur reizigers weigert op basis van uiterlijk en mogelijk zelfs onderscheid maakt op basis van religie, dan is dat een zeer ernstige zaak die we op geen enkele manier mogen tolereren. Dit incident past helaas bij een trend van toenemende discriminatie in onze samenleving en verdient dan ook onze volle aandacht.”

U-OV is een intern onderzoek gestart

Het verhaal kwam aan het licht door een bericht op Facebook. Dit bericht werd geplaatst door een Utrechter wiens vriendin in de desbetreffende bus zat en de incidenten zou hebben waargenomen. U-OV heeft aangegeven geschrokken te zijn van het bericht en uit te zoeken wie de desbetreffende chauffeur is geweest en met hem in gesprek te gaan.

GroenLinks is van mening dat we dit soort incidenten nooit mogen accepteren, laat staan normaal gaan vinden. 

“Het openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het kan niet zo zijn dat de toegang tot de bus je ontzegd wordt op basis van je uiterlijk, achtergrond of geloofsovertuiging. Discriminatie is onacceptabel, ook in het openbaar vervoer,” aldus Huib van Essen.

Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De partij wil graag weten of het bericht zoals dat op de site van het AD is verschenen inderdaad klopt en zo ja, welke maatregelen U-OV heeft genomen tegen de desbetreffende chauffeur. Verder wil GroenLinks weten of dergelijke incidenten zich de afgelopen jaren vaker hebben voorgedaan en of de provincie daar inzicht in heeft.

GroenLinks wil ook weten welke afspraken er zijn gemaakt met U-OV en Syntus om dit soort incidenten te voorkomen en welke verdere maatregelen er genomen worden om discriminatie en wangedrag in het openbaar vervoer tegen te gaan. Als laatste vraagt de partij op welke manier U-OV en/of de buschauffeur hun excuses zullen gaan maken richting de gediscrimineerde reizigers.