Gasveld onder wijk Molenvliet in Woerden
Gasveld onder wijk Molenvliet in Woerden

GroenLinks verzet zich tegen gaswinning bij Woerden

GroenLinks is uitgesproken tegenstander van gaswinning uit het Papekopveld in Woerden. Vorig jaar is een mede door GroenLinks ingediende motie aangenomen waarin de provincie zich uitspreekt tegen gaswinning bij Woerden. Aangemoedigd door deze motie heeft gedeputeerde Mariëtte Pennarts (GroenLinks) de minister gevraagd om gaswinning bij Woerden per direct uit te sluiten en te kiezen voor schone en gezonde energie.

Statenlid Huib van Essen: “Gaswinning is niet meer van deze tijd. Gasloos heeft de toekomst en nu ook de winning in de Groninger gasvelden wordt afgebouwd, moeten we niet opnieuw nieuwe velden gaan exploiteren. We moeten inzetten op schone en gezonde energie, en ons verzetten tegen nieuwe gasboringen.”        

Provincie vraagt minister gaswinning bij Woerden per direct uit te sluiten

Inwoners van Woerden maken zich zorgen over de plannen van Vermilion voor gasboringen in het Papekopveld nabij Woerden. GroenLinks deelt deze zorgen. De vorig jaar aangenomen motie is voortvarend opgepakt door gedeputeerde Mariëtte Pennarts en middels een brief direct gedeeld met toenmalig minister Kamp.

Onlangs heeft provincie naar aanleiding van het per 2030 stoppen van de gaswinning in Groningen opnieuw een brief gestuurd naar de minister, waarin het college van Gedeputeerde Staten minister Wiebes vraagt om nieuwe gaswinning bij Woerden per direct uit te sluiten. Bij het debat hierover van maandag 23 april bleek dat dit verzet van het college tegen de gaswinning breed wordt gesteund door Provinciale Staten.

Minister aan zet

Mocht Vermilion willen gaan winnen dan moet het bedrijf eerst omgevingsvergunningen aanvragen en een winningsplan indienen bij de minister. Dat is nog niet gebeurd. Als dat mocht gebeuren, dan is het aan de minister om te besluiten of hij gaswinning voor het Papekopveld toestaat.

Huib van Essen: “De bal ligt nu bij de minister. Ik ben daarom blij dat de gedeputeerde onze motie voortvarend heeft opgepakt en de minister duidelijk heeft aangegeven dat gaswinning bij Woerden voor de provincie Utrecht geen optie is. In het debat gaf gedeputeerde Mariëtte Pennarts aan dat de provincie samen met de gemeente optrekt om de minister te overtuigen geen winningsbesluit af te geven. Mocht de minister daar toch toe besluiten dan zal de provincie zich tegen gaswinning blijven verzetten, indien nodig tot aan de Raad van State.”