GroenLinks tegen verbreding van de A27

Op maandag 10 april dienden SP, PvdA en ChristenUnie een motie in over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Hierin werden de onderhandelaars voor een nieuw kabinet opgeroepen om het onderwerp A27/A12 te agenderen voor de onderhandelingen en daarbij het besluit tot verbreding van december vorig jaar niet als uitgangspunt te nemen. Ondanks dat GroenLinks de motie steunde, werd deze uiteindelijk verworpen.

Statenlid Huib van Essen: “Zoals bekend is GroenLinks fel tegen de verbreding van de A27. Wij hebben in het debat echter wel aangegeven dat de motie eigenlijk weinig toevoegde en behalve onnodig wellicht juist verstorend zou kunnen zijn. Om geen tegenstrijdige signalen af te geven hebben wij de motie wel gesteund.”

De sleutel ligt bij het nieuwe kabinet

GroenLinks was, is en blijft tegen verbreding van de A27. De sleutel voor het terugdraaien van het besluit tot verbreding ligt echter niet bij de provincie, maar bij het kabinet. Omdat er nu onderhandelingen worden gevoerd om te komen tot een nieuw kabinet, is het logisch om nu een oproep te richten aan de onderhandelaars.

Huib van Essen: “Het is echter al duidelijk hoe de kaarten bij de onderhandelingen liggen. De inzet van GroenLinks, en zoals te lezen in hun verkiezingsprogramma ook van D66, is om het besluit tot verbreding van de A27 terug te draaien en te komen tot een andere, meer duurzame oplossing. De onderhandelaars hebben daar geen verdere aansporing voor nodig. We hebben de motie echter wel gesteund, om daarmee onze weerstand tegen te verbreding nogmaals te onderstrepen en geen misverstand te laten bestaan over de inzet van GroenLinks.”

Onhandige motie

Van Essen vindt het ergens wel begrijpelijk dat de SP, PvdA en ChristenUnie op dit moment een signaal wilden afgeven richting Den Haag, maar vindt het in stemming laten brengen van deze motie toch onhandig:

“Juist op zo’n belangrijk onderwerp is het cruciaal om vooraf verzekerd te zijn van een meerderheid. Toen duidelijk werd dat die er niet was, omdat sommige partijen die tegen de verbreding zijn toch tegen de motie zouden gaan stemmen omdat zij deze overbodig vonden, heb ik meermalen opgeroepen om de motie in te trekken. Helaas gaven de indieners daar geen gehoor aan en is de motie verworpen.”

Beter bereikbaar met fiets en OV

Toch geeft GroenLinks de hoop zeker niet op. In de gemeenteraad van Utrecht is afgelopen week een vergelijkbare motie met een ruime meerderheid aangenomen.

Van Essen: “Het is jammer dat het in Provinciale Staten zo is afgelopen, maar de inzet van GroenLinks blijft onverminderd om de verbreding van tafel te krijgen en een gezonde en duurzame oplossing te kiezen. Een goede en duurzame bereikbaarheid van Utrecht kan prima zonder al dat extra asfalt en met meer fiets en OV. Daar blijven we ons hard voor maken: in de stad, de provincie en natuurlijk ook aan de onderhandelingstafel in Den Haag.”