Statenlid Marjolein van Elteren: “Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat mensen de mogelijkheid hebben om te gaan wandelen of fietsen, maar dit moet wel verantwoord kunnen. GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college over hoe negatieve effecten te voorkomen, de recreatiedruk beter te verdelen en meer in te zetten op handhaving. Zodat iedereen verantwoord van de natuur kan blijven genieten.”

Meer druk op natuurgebieden

Deze week schreef het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, mede namens handhavers in Utrechtse natuur- en buitengebieden, een brandbrief aan de Veiligheidsregio Utrecht. In de brief worden inwoners opgeroepen om niet massaal naar natuurgebieden te komen tijdens de strengere lockdown. Daarnaast wordt gevraagd om meer ondersteuning om de regels in de natuur te kunnen handhaven. Het advies is daarbij om een ommetje te maken in de eigen omgeving, zodat parkeerplaatsen worden ontlast en er meer ruimte is op de paden.

Vooral de druk op de Utrechtse Heuvelrug neemt sterk toe. Alle bosgebieden en parkeerterreinen waren overvol en dat zorgt ervoor dat er extra parkeerdruk was in de bermen van provinciale wegen. Daardoor ontstonden gevaarlijke situaties. Er is te weinig handhavingscapaciteit om dit in goede banen te leiden. En dit wordt alleen maar erger zodra alternatieven zoals horeca, pretparken en musea de deuren sluiten.

Schriftelijke vragen

GroenLinks heeft het college van Gedeputeerde Staten onder meer gevraagd of er inmiddels gesprekken plaatsgevonden hebben tussen de provincie Utrecht, de Veiligheidsregio Utrecht en de handhavers in natuur- en buitengebieden. En wat deze tot nu toe opgeleverd hebben, en als die gesprekken nog niet gevoerd worden, of het college daar wel toe bereid is.

Verder vraagt GroenLinks of het college het met haar eens is dat het onwenselijk is als er te weinig handhavers zijn om recreatie in goede banen te leiden en schade aan de mens, dier en natuur te voorkomen. Als laatste heeft GroenLinks gevraagd hoe de provincie bij kan dragen aan het beter verdelen van de recreatiedruk en welke mogelijkheden het college ziet om de handhavingscapaciteit te vergroten.

Marjolein van Elteren: “De Utrechtse natuur staat al onder druk als gevolg van stikstof, verlies van plant- en diersoorten en verdroging. Dat moet als gevolg van toenemende recreatie niet erger worden. We hopen dan ook dat er voortvarend maatregelen genomen worden, zodat recreatie in de Utrechtse natuurgebieden verantwoord plaats kan vinden.”