Statenlid Marjolein van Elteren: “De provincie kan een kapverbod opleggen wanneer er sprake is van oude boskernen, bosreservaten, cultuurhistorisch waardevolle bossen, waardevolle landschapselementen of oppervlaktes groter dan drie hectare. In dit geval is er geen kapverbod opgelegd en GroenLinks is dan ook benieuwd wat hierbij de afweging is geweest en of de communicatie in de toekomst beter kan. Soms is bomenkap nodig, maar we willen dat wel zo veel mogelijk voorkomen.”

Bomenkap als verrassing

De bomenkap kwam in Amersfoort als een verrassing. Niet alleen inwoners, maar ook de gemeenteraad en de verantwoordelijk wethouder waren verrast. Begin 2020 had de eigenaar van de grond een melding gedaan bij de provincie van de voorgenomen kap, het college van Gedeputeerde Staten heeft toen geen kapverbod opgelegd. Dan moet binnen uiterlijk een jaar de kap plaatsvinden, anders moet er opnieuw een melding gedaan worden. De kap heeft nu dan ook plaatsgevonden. Onduidelijk is echter waarom de aanvraag al zo vroeg is gedaan, als er nog geen vergunning is aangevraagd of verleend voor de zorgwoningen.

Mondelinge vragen

GroenLinks stelt in de commissie van 24 maart daarom vragen aan het college. GroenLinks wil weten waarom er geen kapverbod is opgelegd en op welke wijze de herplant plaatsvindt. Ook wil GroenLinks weten welke mogelijkheden er zijn om aanvullende gronden toe te voegen voor het opleggen van een kapverbod, en als die er zijn, of het college daar aanleiding toe ziet. Nu bieden de gronden namelijk niet altijd de mogelijkheid om een kapverbod op te leggen, waar dat soms wel wenselijk is. Als laatste vraagt GroenLinks op welke wijze het college de communicatie kan verbeteren, zodat inwoners en ook de gemeente niet meer verrast worden door dergelijke bomenkap.

Bomenkap bij Kamp Soesterberg

Op 2 maart werd Amersfoort opnieuw verrast door plotselinge bomenkap, dit keer bij Kamp Soesterberg. Ook in dit geval werden bomen gekapt voordat er een omgevingsvergunning was verleend. GroenLinks stelt in de commissie van 24 maart daarom aanvullend de vraag of de provincie kan voorkomen dat bomenkap plaatsvindt, voordat er een omgevingsvergunning is verleend en er een goede afweging heeft plaatsgevonden. En als dat kan, of het college dat dan ook gaat doen.

Marjolein van Elteren: “Het uitgangspunt van GroenLinks is om bomenkap zoveel mogelijk te voorkomen, en als het toch moet, ruim te compenseren. We zijn dan ook benieuwd wat de afweging is geweest van het college en of er aanleiding is om de regels aan te scherpen!”