Recent bleek dat in Drentse natuurgebieden ruim 31 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en afbraakproducten zijn gevonden. Deze hebben zich tot in het hart van grote natuurgebieden verspreidt, met mogelijk grote gevolgen voor de biodiversiteit. GroenLinks wil graag weten hoe de situatie in de provincie Utrecht is en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Marjolein van Elteren: “GroenLinks vindt de resultaten van het Drentse onderzoek zeer verontrustend. Er moet wat ons betreft een diepgaand nationaal onderzoek komen om te bezien hoe de situatie in de rest van Nederland is en hoe de verdere verspreiding van het gif te voorkomen. Mocht dat niet gebeuren, dan moet er een speciaal onderzoek komen voor de provincie Utrecht!”

Gif in natuurgebieden

Op 3 juni verscheen er in Trouw een artikel waarin de resultaten worden beschreven van een onderzoek in Drenthe naar de verspreiding van bestrijdingsmiddelen in de natuur. De verwachting van de onderzoekers was dat naar mate de afstand tot landbouwgebieden groter wordt een afname zichtbaar zou zijn van de concentratie en hoeveelheid aangetroffen middelen. Dit bleek echter niet het geval, de bestrijdingsmiddelen bleken zich over grote afstand, soms zelfs meer dan 4 kilometer, te verplaatsen en daarmee ook midden in natuurgebieden terecht te komen. Het gaat dan om middelen tegen schimmels, onkruiden en insecten. De onderzoeksresultaten zijn zeer verontrustend.

Schriftelijke vragen

GroenLinks heeft aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of zij bekend is met het in Drenthe uitgevoerde onderzoek, en of het college een beeld heeft van de bestrijdingsmiddelen in de Utrechtse natuurgebieden. Ook wil de fractie weten of bekend is hoe deze middelen zich in Utrecht verspreiden en wat de effecten hiervan zijn op de biodiversiteit en drinkwatervoorziening. Verder heeft GroenLinks gevraagd of het college bereid is om bij minister Schouten te pleiten voor een diepgaand nationaal onderzoek. Als laatste heeft GroenLinks gevraagd of het college bereid is om dit onderzoek zelf uit te voeren voor de provincie Utrecht wanneer blijkt dat de minister hier niet toe bereid is, of wanneer een dergelijk onderzoek lang op zich laat wachten. 

Statenlid Suzanne Vrielink: “Een schone bodem is van groot belang. Voor de natuur, de biodiversiteit, maar ook voor ons drinkwater. Daar moeten we dan ook een goed inzicht in krijgen en als blijkt dat ook in Utrecht sprake is van vervuiling met bestrijdingsmiddelen, moeten er adequate maatregelen genomen worden!”