Damhert
Damhert

GroenLinks stelt vragen over afschot damherten en gebruik lokvoer Plantage Willem III

GroenLinks heeft kritische vragen gesteld over de afschot van damherten en het gebruik van lokvoer bij Plantage Willem III. Dit mede naar aanleiding van de zorg die Fauna4Life hierover uitte. GroenLinks wil het afschot van damherten zoveel mogelijk beperken en wil dan ook dat de provincie opnieuw kijkt naar de wenselijkheid en effectiviteit van het ‘nulbeleid’ dat de provincie op dit moment voor damherten voert.

Statenlid Erna Kotkamp: “Sinds 2011 hanteert de provincie een ‘nulbeleid’ voor damherten en zwijnen. Dit betekent dat op het moment dat een damhert of zwijn de provinciale grens bereikt, deze afgeschoten mag worden. Dit ondanks dat dit beschermde diersoorten zijn die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit van een gebied, met name daar waar het wenselijk is een gebied niet te veel dicht te laten groeien. Wat ons betreft moet het huidige beleid dan ook geëvalueerd worden en bekeken worden of er ruimte is voor een diervriendelijker alternatief.”

Plantage Willem III en Remmerdense Heide

Door het nulbeleid mogen herten overal in de provincie worden afgeschoten. De enige locatie in de provincie waar damherten wel voor mogen komen is bij de Plantage Willem III en de aangrenzende Remmerdense Heide tussen Rhenen en Elst. Hier is echter afgesproken dat er niet meer dan 50 damherten mogen voorkomen.

Sinds een aantal jaren zijn dit er echter meer, onder andere omdat hun leefgebied niet afgesloten is en ze bij voedselschaarste uit het gebied kunnen gaan. Hier lopen ze dan echter wel het risico afgeschoten te worden wat voor de dynamiek in de populatie niet wenselijk is. Dit afschot buiten het gebied lijkt, gezien de groeiende populatie, echter niet gebeurd te zijn. GroenLinks heeft gevraagd inzage te krijgen in deze afschot cijfers.

Ontheffing voor lokvoer

Drie jaar geleden is er een ontheffing aangevraagd en afgegeven waarmee damherten ook binnen de Plantage afgeschoten mogen worden. Dit is echter onwenselijk omdat hiermee het risico groter wordt dat dieren zich meer gaan verspreiden vanwege de onrust en angst die afschot veroorzaakt. Hierdoor lijkt een vicieuze cirkel te ontstaan die alleen maar groter wordt en bij ongewijzigd beleid meer afschot in de hand werkt.

Begin dit jaar heeft de beheerder van het gebied een nieuwe ontheffing aangevraagd, dit keer om binnen het gebied met lokvoer te gaan werken en de herten het terrein op te lokken –buiten het zicht van mensen– om ze vervolgens alsnog af te kunnen schieten.  De reden die hiervoor wordt gegeven is de toegankelijkheid van het gebied voor mensen. Om die reden heeft er niet afdoende afschot plaats kunnen vinden. Op deze manier wil de beheerder ‘de beleefbaarheid van de damherten voor het publiek zo groot mogelijk houden’.

Diervriendelijk alternatief

In plaats van op zoek te gaan naar een meer diervriendelijk alternatief en meer ruimte te geven voor natuurlijk verloop, wordt de ene ontheffing met de ander gedicht. GroenLinks heeft dan ook gevraagd het huidige nulbeleid te evalueren en het beleid met betrekking tot de toegestane aantallen onder de loep te nemen.

Lees hier de schriftelijke vragen.