In mei van dit jaar bracht NRC het nieuws dat mestverwerkingsfabrieken betrokken zijn bij omvangrijke fraude met afval en subsidies. In het artikel wordt onder meer gesteld dat provincies onvoldoende controleren. GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Jeroen Bart: “Het is belangrijk dat we meer schone energie opwekken. GroenLinks is echter kritisch als gaat om opwek met biomassa. Mestverwerking vormt indirect immers een beloning voor mestoverschotten. Daarbij blijkt nu dat met mestfabrieken ook fraude gepleegd wordt, met zowel subsidie als de illegale lozing van afval. GroenLinks vindt het belangrijk dat de provincie zorgt voor goede controle en handhaving.”

Fraude met subsidies en afval

Volgens het artikel in het NRC blijkt dat mestverwerkingsfabrieken betrokken zijn bij fraude met zowel subsidies als afval. Zo bleek dat illegaal afval, waaronder xtc- en slachtafval, dioxine, verfresten, afvalwater, zware metalen en ander chemisch afval, met behulp van deze fabrieken geloosd wordt. Dit levert een gevaar op voor de volksgezondheid, het milieu en de natuur. In de provincie Utrecht staan ook mestverwerkingsinstallaties, waarvan sommige nog gerealiseerd moeten worden.

Schriftelijke vragen

Onduidelijk is of er in de provincie Utrecht ook gefraudeerd wordt, en of de controle en handhaving voldoende is. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen heeft GroenLinks aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd op welke wijze het toezicht en de handhaving in de provincie Utrecht is georganiseerd, evenals hoe vaak er gecontroleerd wordt. Verder wil de fractie weten of de nu aanwezige voorzorgsmaatregelen voldoende zijn in het geval van calamiteit. Als laatste wil GroenLinks weten hoe het college onwenselijke situaties zoals in het artikel van NRC beschreven worden wil voorkomen.

Jeroen Bart: “Wij hopen uiteraard dat er geen fraude plaatsvindt in Utrecht, maar om daar zeker van te zijn is goede controle en handhaving essentieel. We zullen er scherp op zijn dat het college hier voldoende aandacht voor heeft!”