GroenLinks respecteert het besluit tot aftreden van gedeputeerde Verbeek

Vandaag werd bekend dat Jacqueline Verbeek-Nijhof aftreedt als gedeputeerde van de provincie Utrecht. De GroenLinks-fractie begrijpt deze stap en respecteert haar besluit. Naar aanleiding van de openbaarmaking van een kritisch auditrapport over de aanleg van de Uithoflijn, waar de provincie verantwoordelijk voor is, zijn de afgelopen weken vragen gerezen over de rol van de provincie en de verantwoordelijk gedeputeerde.

Fractievoorzitter Florian Bekkers: “Het aftreden van gedeputeerde Verbeek-Nijhof heeft uiteraard grote persoonlijke impact voor haar. Wij wensen haar dan ook veel sterkte en danken haar voor haar inzet voor de provincie Utrecht de afgelopen jaren. Vanuit de inhoud van haar verantwoordelijkheid bezien vinden we haar besluit om af te treden passend en hebben we daar respect voor. GroenLinks wil investeren in een goede aansturing van het complexe project Uithoflijn en in een goede samenwerking met gemeenten aan schone mobiliteit in de provincie Utrecht.”

Komende maandag zal in een extra Statendebat worden gesproken over het auditrapport en het extra krediet dat nodig is om de kostenoverschrijding van de Uithoflijn op te vangen. GroenLinks zal daarbij aandacht vragen voor verbetering van de aansturing van het project en voor verbetering van de samenwerking met de gemeente Utrecht en andere gemeenten in de regio. GroenLinks zal ook vragen om, nu de tram nog een ruim anderhalf jaar langer op zich laat wachten, met een tussentijdse oplossing te komen voor de acute problemen met de overvolle bussen naar Uithof. Bovendien zullen we om concrete plannen vragen om in samenwerking met andere gemeenten de Openbaar Vervoer-infrastructuur in de provincie te versterken.