GroenLinks kritisch over handelsreis naar China

Inmiddels is de discussie ook landelijk losgebarsten, maar door GroenLinks en een aantal andere Statenfracties is vorige week al een duidelijk signaal afgegeven aan het college van Gedeputeerde Staten om kritisch te kijken naar de mensenrechtensituatie in, en de handelsrelatie met, China. Dit naar aanleiding van een geplande bedrijvenmissie vanuit de provincie naar China en Hong Kong in november.

Statenlid Jeroen Bart: “China heeft een slechte reputatie op het gebied van mensenrechten, daarom is het wat GroenLinks betreft niet vanzelfsprekend om een bedrijvenreis naar dit land te organiseren. We hebben het college dan ook gevraagd om een evaluatie van het vriendschapsverdrag tussen de provincie Utrecht en Guangdong, en wat wij daarin doen om de mensenrechtensituatie te verbeteren. Als een dergelijke missie niet aan verbetering bijdraagt, dan moeten zowel het vriendschapsverdrag als toekomstige missies serieus heroverwogen worden.”

Missie naar Guandong

Gedeputeerde Robert Strijk reist in november met een groep Utrechtse bedrijven naar de provincie Guandong in China. Doel van deze missie is om Chinese bedrijven in contact te brengen met Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld voor het uitbreiden van hun activiteiten naar Europa. Het moet de handelsrelatie en de economische ontwikkeling dan ook bevorderen. Al tijdens de commissievergadering van 18 september werden hier kritische vragen over gesteld door verschillende fracties.

Mensenrechten en duurzaamheid

De vragen gingen vooral over de mensenrechtensituatie; de reis gaat onder andere langs Hong Kong, waar op dit moment grote protesten tegen de onderdrukking van vrijheden plaats vinden. De fracties gaven aan van de gedeputeerde te verwachten dat hij de mensenrechtensituatie nadrukkelijk zal aankaarten tijdens zijn reis. Daarnaast werden door GroenLinks ook vragen gesteld over duurzaamheid.

Jeroen Bart: “Er moet goed gekeken worden of deze missie bijdraagt aan onze ambities voor een duurzaam Utrecht. De bedrijven die zich hier vestigen vanuit China, zijn lang niet allemaal bezig met duurzaamheid, en met een grote groep naar China vliegen is ook niet erg milieuvriendelijk. Ook dit moet meewegen in de evaluatie”.

Brede evaluatie

Naar aanleiding van de kritiek is door ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50Plus en SP een motie ingediend om tijdens de missie naar Guandong de mensenrechtensituatie nadrukkelijk aan de orde te stellen en na afloop een brede evaluatie uit te voeren. Met daarin in ieder geval aandacht voor zowel de mensenrechtensituatie als economische- en duurzaamheidsaspecten. Er worden voorlopig ook geen nieuwe missies gepland.