Vliegbasis Soesterberg
Vliegbasis Soesterberg

GroenLinks kiest voor natuur op Vliegbasis Soesterberg

Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 25 september werd door PvdA, SP en 50PLUS een motie ingediend om aan de geplande woningbouw op Vliegbasis Soesterberg 40 betaalbare (sociale huur) woningen toe te voegen. GroenLinks heeft tegen deze motie gestemd omdat dit ten koste zou gaan van de kwetsbare natuurontwikkeling op de vliegbasis.

Statenlid Erna Kotkamp: “Het liefst zien we helemaal geen woningbouw op de Vliegbasis Soesterberg. Helaas is dit echter nodig om de natuurontwikkeling te kunnen betalen. Als we sociale woningbouw aan het huidige plan toe zouden voegen, dan zou een nog groter oppervlak bebouwd moeten worden en blijft er minder ruimte en geld over voor de natuurontwikkeling.”

Natuur gefinancierd door woningbouw

De woningbouw op de Vliegbasis Soesterberg is bedoeld om de natuurontwikkeling te kunnen betalen. Zoals wij eerder betoogd hebben bij de vaststelling van de afspraken met Zeist en Soest hoeft dit niet kostenneutraal, maar helaas is er geen politiek draagvlak om de benodigde 30 miljoen op een andere manier binnen te halen. Dat maakt het afzien van woningbouw helaas geen optie. Met de nu geplande woningbouw wordt 19 van de 360 hectare die het project Hart van de Heuvelrug beslaat bebouwd. Nog meer ruimte voor woningbouw is voor GroenLinks in ieder geval geen optie.

GroenLinks kiest voor natuur

Als GroenLinks vinden we het belangrijk dat er voldoende betaalbare (sociale huur) woningen zijn in de provincie. Op de vliegbasis hebben wij echter gekozen voor de bijzondere natuur. Dat betekent dat we met de woningbouwprojecten op de vliegbasis een zo hoog mogelijke opbrengst willen realiseren om daarmee de aantasting van natuurwaarden zoveel mogelijk te voorkomen. Zo heeft GroenLinks eerder al de toezegging gekregen dat een hogere opbrengst ten gunste zal komen aan de natuur, bijvoorbeeld door een minder groot stuk van de 19 hectare te bebouwen.