Co-fractievoorzitter Marjolein van Elteren: “Het is goed nieuws dat de wolf zijn kop laat zien in de provincie Utrecht. De wolf staat aan de top van de voedselketen en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit en verspreiding van besmettelijke ziekten zoals de varkenspest voorkomen. Het biedt daarmee ook een mooie kans om het wild zwijn in Utrecht toe te laten en niet langer af te schieten zodra deze een poot over de grens zet!”

Provinciaal wolvenplan

De Provincie Utrecht is goed voorbereid op de komst van de wolf. In 2019 is het provinciaal wolvenplan vastgesteld door alle provincies. In dit plan is beschreven hoe de wolf kan worden beschermd, hoe er preventieve maatregelen genomen kunnen worden om schade aan landbouwdieren te voorkomen en zijn er ook afspraken gemaakt voor schadevergoedingen aan veehouders.

Goede voorlichting over de wolf

De wolf is volgens Europese regelgeving strikt beschermd. Het opzettelijk vangen, doden of verstoren van wolven is verboden. Het gedrag van de wolf die gesignaleerd is binnen de bebouwde kom van Amersfoort is geen reden tot paniek, dit is normaal en ongevaarlijk gedrag. Het is wel belangrijk dat inwoners goede voorlichting krijgen over de omgang met de wolf zodat ongewenste acties zoals het bewust aanrijden of opjagen van wolven of juist het bijvoeren van wolven voorkomen kunnen worden.

Vragen aan het college

GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of ze mee wil werken aan extra bewustwording over hoe met de komst van de wolf om te gaan. Verder vroegen de partijen extra aandacht voor de belangrijke rol die de wolf kan spelen in het ecosysteem, gezien de wolf een natuurlijke vijand is voor bijvoorbeeld reeën, wilde zwijnen en zo een positieve invloed heeft op de biodiversiteit.

Wat GroenLinks betreft biedt dit ook een mooie aanleiding om het wilde zwijn weer toe te laten in de Utrechtse natuur. Tot nu toe is het zwijn niet welkom en wordt deze afgeschoten zodra deze een poot over de grens zet.

Marjolein van Elteren: “Om Utrecht een écht thuis te maken voor de wolf is het wel belangrijk dat we nog meer werk maken van een robuust en goed verbonden natuurnetwerk. Daarmee zal een wolf ook minder snel de bebouwde kom doorlopen. We zijn benieuwd naar de antwoorden. Wat GroenLinks betreft is de wolf in ieder geval welkom in de provincie Utrecht!”