Statenlid Jeroen Bart: “BVNL en JA21 doen met deze motie een voorstel waaruit blijkt dat ze maling hebben aan ons democratisch bestel, onze rechtstaat, het vluchtelingenverdrag en fundamentele mensenrechten. Daar neemt GroenLinks stelling tegen door een #TikkieTerug te geven. Dan komt er nog iets moois voort uit het indienen van deze motie.”

#TikkieTerug

Vorig jaar nam de GroenLinks Statenfractie voor het eerst het initiatief om bij elke motie in Provinciale Staten waarin een ‘tik’ wordt uitgedeeld aan statushouders, te doneren aan een goed doel. Toen doneerden Statenleden van GroenLinks, maar ook Statenleden van andere partijen, aan Vluchtelingenwerk Nederland na twee moties van JA21. Dat doet GroenLinks nu dus opnieuw na een motie van BVNL en JA21. Ook nu deden Statenleden van andere partijen mee met de actie.

Positieve politiek

Door de actie #TikkieTerug wil de fractie ervoor zorgen dat er toch nog wat positiefs komt uit dergelijke moties, waarin suggestieve beweringen gedaan worden en mensen tegen elkaar worden opgezet. Mensen die gevlucht zijn voor oorlog, onderdrukking en geweld verdienen een veilig heenkomen. Dat vraagt om oplossingen om ervoor te zorgen dat we dat kunnen bieden, niet om het aan de laars lappen van mensenrechten en de kop in het zand steken.

Jeroen Bart: “Wat GroenLinks betreft komt er landelijke wetgeving die ervoor zorgt dat elke gemeente eerlijk bijdraagt aan de opvang en huisvesting van vluchtelingen en statushouders. Samen kunnen we dat realiseren!”