GroenLinks-fracties stellen vragen over handhaving nieuwe Wet Natuurbescherming

Verschillende GroenLinks-fracties in de provincie Utrecht hebben vragen gesteld aan de colleges van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de nieuwe taken die zowel provincie als gemeenten hebben gekregen met het ingaan van de nieuwe Wet Natuurbescherming. Voor gemeenten ligt hier een belangrijke nieuwe taak als het gaat om vergunningverlening en handhaving.

Statenlid Erna Kotkamp: “De provincie Utrecht heeft een hoge ambitie voor het handhaven op overtredingen van de nieuwe Wet Natuurbescherming, met name als het gaat om het verstoren van beschermde plant- en diersoorten. In het verleden werd deze handhaving door de landelijke overheid gedaan, maar nu ligt dit bij de provincie en die gaat hier strakker op toezien. Daarom is het voor gemeenten nu extra van belang dat ze bij het verlenen van vergunningen goed toetsen en adviseren of er ook ‘natuurvergunningen’ aangevraagd moeten worden. Ook krijgen gemeenten een grotere rol bij de handhaving van een aantal bepalingen uit deze nieuwe wet.” 

Hogere ambitie

Met de invoering van de nieuwe Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017 heeft de provincie Utrecht op het gebied van met name de taken van de oude Flora- en faunawet een hogere ambitie neergelegd dan de landelijke overheid destijds deed. Dit betekent dat ook van gemeenten een grotere inzet en meer kennis wordt verwacht op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en handhaving dan voorheen het geval was.

GroenLinks-fracties stellen vragen

Uit een rondvraag bij lokale fracties bleek dat er vanuit de colleges weinig tot niets was gecommuniceerd over deze grotere inzet op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Naar aanleiding hiervan heeft de Statenfractie samen met de Nieuwegeinse fractie schriftelijke vragen opgesteld en gevraagd of de andere GroenLinks-fracties in de provincie deze ook in wilde dienen.

De fracties in Woerden, Amersfoort, De Ronde Venen en Utrecht hebben dit inmiddels gedaan. De colleges van de verschillende gemeenten wordt gevraagd hoe zij zich hebben voorbereid op de verschillende aspecten van de nieuwe Wet Natuurbescherming, op welke manier de gemeenten toetsen of er een natuurvergunning aangevraagd moet worden en hoe de gemeenten hier vervolgens toezicht op houden en handhaven. Een belangrijke vraag daarbij is ook hoe de afstemming tussen provincie en gemeente geregeld is.

Statenlid Erna Kotkamp: “De vragen zijn inmiddels gesteld. Ik ben erg benieuwd naar de beantwoording. Het is van belang dat provincie en gemeenten hierin samen optrekken zodat we de natuur goed kunnen beschermen.”